Studieuppehåll

Ett studieuppehåll innebär att du gör ett uppehåll i programstudierna under en bestämd tid som har beviljats av högskolan. Du behåller din plats på programmet och har platsgaranti till terminen efter att ditt studieuppehåll tar slut, förutsatt att Högskolan i Gävle fortfarande erbjuder den utbildningen. Om du gör ett uppehåll i studierna utan att meddela det till högskolan anses du ha avbrutit dina studier.

Vad är ett studieuppehåll?

Så här definierar Universitets- och högskolerådets författningssamling ett studieuppehåll:

3 § Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som anmälts till högskolan av studenten.

4 § Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

5 § Högskolans beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll ska avse en bestämd tidsperiod. Ett beslut om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt då studierna ska fortsätta.

Föreskrifter om ändring i Universitets- UHRFS 2016:1 och högskolerådets föreskrifter (UHRFS2013:3) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll

När kan du ansöka om studieuppehåll?

Högskolan i Gävle kan bevilja studieuppehåll:

  • endast för programstudier
  • efter att du har påbörjat dina studier
  • om du är registrerad på den första kursen/de första kurserna på din första termin
  • för högst två terminer i taget
  • för totalt fyra terminer under ett utbildningsprogram

Kontakta studentsupport@hig.se om du har frågor angående studieuppehåll. Kontakta studievägledningen om du är osäker på om du ska ta ett studieuppehåll.


Ansökan om studieuppehåll

Du ansöker om studieuppehåll genom att fylla i formuläret "Ansökan om studieuppehåll". För studieplanering vänligen ta kontakt med ansvarig utbildningsledare. Svar skickas till den sökande så fort som beslut kring ansökan tagits.

Slutföra påbörjade kurser

Du har möjlighet att slutföra påbörjade kurser inom programmet under ditt studieuppehåll, ta då kontakt med din akademi.

Återgå till studierna

Du har ett eget ansvar att anmäla dig till de programkurser som hör till den termin som du har meddelat att du ska börja studera igen. Om du inte anmäler dig i tid riskerar du att förlora din studieplats. Sista anmälningsdagen för höstterminens kurser är den 15 april och sista anmälningsdagen för vårterminens kurser är den 15 oktober.

Ansökan om omregistrering

Du som tidigare har varit registrerad på en kurs och inte slutfört den, kan ansöka om att bli omregistrerad på kursen. Omregistrering på kurs sker i mån av plats.

Om du inte tagit någon poäng på kursen

Om du inte har tagit några högskolepoäng på kursen som du tidigare varit registrerad på, har du möjlighet att läsa kursen igen (omregistrera dig) genom att göra ny anmälan till kursen på antagning.se. Din ansökan behandlas i konkurrens med övriga sökande.

Om du tagit poäng på kursen

Om du tagit högskolepoäng på kursen som du tidigare varit registrerad på, har du möjlighet att bli omregistrerad på kursen i mån av plats efter att reservantagningen avslutats. För att ansöka om omregistrering behöver du skicka in blanketten "Ansökan om omregistrering" nedan.

Ansökningsblankett - ansökan om omregistrering

Avbryta studierna helt

Om du inte tänker återuppta dina studier på programmet anmäler du ett studieavbrott genom att lämna in blanketten ”Anmälan om studieavbrott”.

Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-10-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)