Sök

Tentamen via Zoom under pandemin

Under coronapandemin behöver vi minska antalet fysiska sammankomster som genomförs på campus. Salstentamen kan därför komma att ersättas av digital lösning med hjälp av Zoom. Det innebär att kamera kan komma att krävas oavsett vilken utbildning som läses. Här kan du läsa mer om vad som gäller och vilken utrustning du behöver för att delta.

Det är examinator som avgör om tentamen ska ges med Zoom-övervakning. Du kommer att få information från din lärare om hur just din tentamen ska ges.

Krav på extern kamera vid tentamen via Zoom

För att få delta i en tentamen via Zoom krävs det att du har en extern webbkamera placerad vid sidan av datorn. Alternativt kan du använda din mobil som kamera. Detta för att tentamensvärden kan kunna se dig under skrivtiden så att tentamensregler följs.

Förberedelse inför tentamen via Zoom

Att tänka på när du ska genomföra tentamen via Zoom.

  • Ha Zoom installerat på din dator, eller på mobilen om du väljer att använda den som kamera. (Logga då in på Zoom endast på mobilen)
  • Ändra namnet i Zoom till ditt fullständiga namn: Efternamn, Förnamn (inställning vid bilden).
  • Webbkameran (alternativt mobilen) ska vara placerad så att du själv, din datorskärm och tangentbord syns tydligt i bild under hela skrivtiden. Se bild nedan.
  Bilden visar en person som sitter vid ett skrivbord med en dator och visar det området som ska synas under hela skrivtiden. Det markerade området är hela datorn, personens överkropp och delar av skrivbordet.

  Området innanför den gröna markeringen ska synas för tentamensvärden under hela skrivtiden.

  Att tänka på under tentamen

  Följande gäller under tentamenstillfället.

  • Se till att du har ström till dina enheter under hela skrivtiden
  • Din mikrofon ska vara avstängd
  • Du får inte försvinna ur bild utan att först ha varit i kontakt med en tentamensvärd
  • På bordet får endast tillåtna hjälpmedel finnas
  • Ha din ID-handling till hands.
  • Vid hemtentamen via Zoom ska tentamen vara inlämnad när skrivtiden är slut. Om skrivtiden slutar klockan 14.00 ska din tentamen vara inlämnad klockan 14.00.

  Lycka till med din digitala tentamen!

  Vilka tentor (och examinationer) sker inte via Zoom

  Fysiska sammankomster på campus kan behöva genomföras för att kvalitetssäkra vissa examinationer.

  Det kan handla om krav på särskilda lokaler eller utrustning för att kunna genomföra en examination.

  Salsskrivningar kan även komma att genomföras på campus för ökad rättssäkerhet.

  Vid examination eller salsskrivningar följer lärosätet alla rekommendationer som gäller för minskad smittspridning.

  Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-02-26
  Högskolan i Gävle
  www.hig.se
  Box 801 76 GÄVLE
  026-64 85 00 (växel)