Tillgodoräknande av tidigare studier

Om du gått igenom högskolestudier med godkänt resultat har du rätt att ansöka om att få studierna tillgodoräknade. Detta gäller under förutsättning att kurserna är likvärdiga med de kurser vid Högskolan i Gävle som du vill få studierna prövade mot.

Rätten tillgodoräkna tidigare studier regleras i högskoleförordningen (1993:100). Vid Högskolan i Gävle gäller också Lokal handläggningsordning för tillgodoräknande (Dnr HIG-STYR 2018/119)

För att vi ska kunna bedöma om du kan tillgodoräkna dig en kurs måste du vara aktiv student vid Högskolan i Gävle. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det lärosäte där beslutet har fattats.

Ansöka om tillgodoräknande

Du ansöker om tillgodoräknande genom att fylla i blanketten "Ansökan om tillgodoräknande" som skickas in enligt instruktion på blanketten. För att ansökan ska vara komplett måste du bifoga resultatintyg och kursplaner med litteraturlista för den utbildning som du vill tillgodoräkna. Om din ansökan avslås kan beslutet överklagas. I ditt besked står det hur du gör för att överklaga. Handläggningstiden för ansökan om tillgodoräknande är två månader.

Om du har studerat utomlands

Om du studerar utomlands i utbytesprogram har ett Learning Agreement upprättats. Där framgår vilka kurser du skall läsa och vad de kan tillgodoräknas som.

Om du har studerat utomlands på eget initiativ, s.k. Freemover, kan ansökan om tillgodoräknandet av dina utlandsstudier komma att prövas som ämne istället för kurs.

Om du har en fullständig akademisk grundexamen i ett annat land och har fått den värderad av Universitets- och högskolerådet (UHR) bör du bifoga detta utlåtande i din ansökan. Detta kan göra handläggningstiden mycket kortare.

Till din ansökan om tillgodoräknande av utbildning från ett annat land ska du bifoga kopia på officiellt utfärdat resultatintyg eller examensbevis. Förutom beviset ska du också bifoga kursplan och litteraturlista för utbildningen. Tänk därför på att ta med dig kursplanen och litteraturlistan hem när du avslutat dina studier utomlands. De brukar vara mycket svåra att rekonstruera efteråt!

Tillgodoräknandet i Ladok

Beslutet dokumenteras i Ladok. Vid tillgodoräknande av kurser anges inte betyg.

Behöver du ansöka om tillgodoräknande?

Tillgodoräknande är inte alltid nödvändigt. I översikten nedan kan du se om du behöver ansöka om tillgodoräknande. Information om de olika examenstyperna hittar du på www.hig.se/examen.


Översikt tillgodoräknande

Vad vill du tillgodoräkna?

Exempel på vad vill du använda det till

Behöver du ansöka om tillgodoräknande?

Underlag som ska bifogas ansökan

Avslutad kurs

Kurs inom yrkesprogram, t.ex. sjuksköterske-, socionom-, ingenjörsutbildning

jaKurs inom huvudområde för Ekonomie, Filosofie, eller Teknologie kandidat/magister/
master

Endast om ursprungsstudiernas
ämnesklassning avvikerKurs utom huvudområde för Ekonomie, Filosofie, eller Teknologie kandidat/magister/
master

NejDel av kurs, annat ämne, annan nivå än ursprungsstudierna

Ja


Vissa ämnesstudier

För auktorisering eller registrering för vissa yrken

Ja


Moment inom oavslutad kurs

Oavsett användning

Ja


Utlands- eller utbytesstudier

Kurs eller poänggivande studier

Ja


Annan merit, t.ex. praktik eller reell kompetens

Kurs/poäng (oavsett program)

Ja

Valideringsbeslut


För att endast uppfylla examensmål, utan poäng

Nej

 Valideringsbeslut

Kontakt
Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-03-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)