Examen

När du är klar med dina studier och vill ta ut din examen är det du själv som ansöker om den. Här får du information om hur du ansöker om ditt examensbevis, examensregler och annat som du behöver veta om din examen.

Så här ansöker du om examensbevis

Du ansöker om examen hos det lärosäte där du har slutfört din sista kurs. På Högskolan i Gävle gör du din ansökan direkt i Ladok.

Om du inte längre har ett aktivt användarkonto vid Högskolan i Gävle kan du skaffa ett Edu-id. Detta använder du sedan för att logga in i Ladok och ansöka om examen. Istället för "University of Gävle" väljer du då "eduID" i listan över val av lärosäte för att identifiera dig när du loggar in.

Tappat bort ditt examensbevis?

Beställ kopia på redan utfärdat bevis genom att mejla studentcentrum@hig.se.

  • För bevis utfärdat före 2018-12-31 får du en vidimerad papperskopia.
  • För bevis utfärdat från och med 2019-01-01 får du ditt digitala bevis skickat en gång till.

Innan du ansöker

  • kontrollera att alla kurser du vill ha med i din examen är slutrapporterade. Om någon kurs inte är slutrapporterad kontaktar du din akademi och ber dem åtgärda detta.
  • kontrollera att dina personuppgifter och e-postadress stämmer i Ladok. Det kan du själv kontrollera i Ladok. Kontakta studentcentrum@hig.se om något är fel. Dina personuppgifter kan inte ändras i efterhand.
  • kontrollera noga att ansökan skickas till rätt lärosäte. I dialogrutan för själva ansökan anges i övre vänstra hörnet det lärosäte som ansökan kommer att gå till.


Instruktionsfilm - så ansöker du om examensbevis

Viktig information när du ansöker om magister- eller masterexamen

Magisterexamen


Magisterexamen

När du ansöker om någon av Filosofie magisterexamen, Teknologie magisterexamen eller Ekonomie magisterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok) över följande, se respektive examen nedan

Filosofie magisterexamen
Utfärdad kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng.

Teknologie magisterexamen
Utfärdad kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng. Tidigare studier inom något av, eller båda, huvudområdena matematik eller tillämpad matematik om minst 30 högskolepoäng.

Ekonomie magisterexamen
Utfärdad kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng. Tidigare studier inom huvudområdet nationalekonomi om minst 30 högskolepoäng.

 

Masterexamen

Masterexamen

När du ansöker om någon av Filosofie masterexamen, Teknologie masterexamen eller Ekonomie masterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok) över tidigare Kandidatexamen, eller motsvarande examen, om 180 högskolepoäng.

Examensbevisets innehåll

Högskolan i Gävle utfärdar digitala examensbevis. Bevisen är direkt verifierbara via Internet. I examensbeviset framgår det vilken examen som har utfärdats, vilka kurser som ingår, vilket betyg du fått på kurserna och vilket datum de avslutades. Examensbeviset är digitalt och på både svenska och engelska. Dessutom får du ett diploma supplement. Det är en bilaga på engelska som beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet.

Handläggningstid

Handläggningstiden varierar under året, från ungefär en vecka och upp till åtta veckor.
Alla ansökningar granskas individuellt, och handläggs i den ordning de inkommit till Högskolan i Gävle, så snabbt som möjligt.
Det går inte att skynda på enskilda ansökningar eller att få förtur. Det färdiga examensbeviset, eller avslagsbeslutet, skickas till dig per e-post, utifrån adressuppgifterna som du uppgivit i Ladok. Du kan själv kontrollera och ändra din mejladress i Ladok.

  • Examensordning (Högskoleförordning (1993:100) Svensk författningssamling 1993:1993:100 t.o.m. SFS 2020:1022 - Riksdagen)
Kontakt

E-post
studentcentrum@hig.se

Telefon 
026-64 81 00

Telefontid
Måndag - torsdag 09.00–10.00
(Med undantag för perioden 5 juli - 13 augusti - ingen telefontid.)

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-07-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)