Stipendier för Högskolans studenter

Du som studerar eller nyss har avslutat dina studier vid Högskolan i Gävle har möjlighet att söka ett flertal stipendier. På den här sidan hittar du information om vilka kriterier som gäller, sista ansökningsdag och stipendiebeloppets storlek för de stipendium som riktar sig till studenter vid Högskolan i Gävle.

Ansöka om stipendium

Du skickar din ansökan direkt till donatorerna. Vanligtvis ska du bifoga betygsutdrag från Ladok och examensarbete till din ansökan, men även andra bilagor kan efterfrågas.

Följande uppgifter är dock alltid obligatoriska:

  • för- och efternamn
  • personnummer (ååmmdd-xxxx)
  • mejladress
  • telefonnummer

Om du har frågor om något stipendium kontaktar du donatorerna direkt.

(Donatorer når oss som vanligt via mejl: stipendier@hig.se.)

Anna Lisa Detlow-Bergs stipendiefond

Ett eller flera stipendier delas ut för att främja vidareutbildning inom vårdyrket. Stipendiet delas ut som en belöning för utmärkt studieprestation, i första hand till personer med sjuksköterske- eller specialistsjuksköterskeexamen.

Fullständiga villkor och ansökan för Anna Lis Detlow-Bergs stipendieform

Björn Lundén Informationsstipendium
- för ekonomistudenter inom redovisning

Som ett av Sveriges ledande kunskaps- och programvaruföretag inom redovisning, skatt och deklaration vill vi stimulera studenter som väljer att fördjupa sig inom dessa områden. Ett stipendium på 10 000 kr till årets bästa uppsats om den pågående digitaliseringen på redovisningsområdet.

Fullständiga villkor och ansökan för Björn Lundéns Informationsstipendium

ESRI Student of the Year Award — Årets GIS-projekt

Ett stipendium motsvarande 500 dollar (US) delas ut, alternativt 500 dollar och en resa till en Esri-konferens i USA. Stipendiet är en belöning för väl genomfört projekt, examensarbete eller annat arbete där Esri-programvara har använts.

Gävle kommuns lärarstipendier

Två stipendier på vardera 7 000 kronor delas ut. Det ena stipendiet vänder sig till en studerande inom förskollärar- eller grundlärarprogrammet och det andra till en studerande inom gymnasielärarprogrammet.

Gävle kommuns teknikstipendier

Tre stipendier på vardera 10 000 kronor delas ut. För att kunna söka stipendiet krävs att du under studietiden har samverkat med näringslivet eller det omgivande samhället i Gävleregionen samt att du studerar på minst andra året inom teknik.

Handelsbanken — Årets ekonom

Ett stipendium på 10 000 kronor delas ut till en ekonomistuderande för utmärkta studieprestationer, gott kamratskap samt engagemang i Gavlecon. Du kan antingen söka själv eller bli nominerad till detta stipendium.

Bilagor som ska bifogas är personligt brev som beskriver dina studier och ditt engagemang i studentföreningens verksamhet samt betygsutdrag från Ladok.

Läs mer om stipendiet Årets ekonom

För frågor och ansökan kontakta Handelsbanken

Handelssocietetens i Gävle stipendiefond

Två stipendier om minst 12 000 kronor utlyses av Handelssocietetens stipendiefond.
Du behöver vara under 23 år och ha ett specialintresse som du vill utveckla.

Ansök senast 15 november 2019.

Läs mer och ansök via Gefle-Valbo Rotaryklubb

Hälsinglands stipendium — Årets distansstudent

Ett stipendium på 12 000 kronor delas ut till en distansstudent som bor i Hälsingland. Distansstudierna ska ske på minst halvfart, varav minst
75 procent sker via ett lärcentrum i Hälsingland.

Bilagor som ska bifogas är personligt brev, betygsutdrag från Ladok samt eventuellt godkänt examensarbete.

Knowit Gävleborgs innovationsstipendium

Ett stipendium på max 34 100 kronor delas ut till student/studenter som har gjort ett innovativt examensarbete inom valfritt ämnesområde.

Odd Fellowlogen nr 160 Pehr Muréns stipendiefond

Ett stipendium på 8 000 kronor delas ut för utmärkta studieprestationer inom lärarutbildningen.

Omvårdnad Gävles stipendium

Ett stipendium på 10 000 kronor delas ut för utmärkta studieprestationer inom äldre- och handikappomsorgsområdet. Examensarbeten som belyser genus- och jämställdhetsperspektiv har företräde vid bedömningen.

Radarbolagets radioteknikstipendium

Ett stipendium på 20 000 kronor delas ut för utmärkt studieprestation inom radioteknik. Examensarbeten på avancerad nivå har företräde vid bedömningen.

Sandvikens kommuns lärarstipendium

Ett stipendium på 10 000 kronor delas ut för utmärkta studieprestationer och väl genomfört examensarbete, främst inom lärarutbildningen. Examensarbetet belyser och visar nya metoder som gagnar elever med inlärningssvårigheter. 

Stiftelsen Gästrikeregionens miljö

Ett eller flera stipendier på max 15 000 kronor delas ut för utmärkta studieprestationer. Särskild hänsyn tas till examensarbete inom stiftelsens verksamhetsområde och en hållbar utveckling. Sökande ska studera inom området samhällsvetenskap, teknik eller naturvetenskap.

Svensk fastighetsförmedlings fastighetsmäklarstipendium

Ett stipendium på 20 000 kronor delas ut för väl genomfört examensarbete med inriktning mot fastighetsförmedling.

Tekniska föreningens stipendium

Ett stipendium på 8 000 kronor delas ut för framgångsrika studier och ett utmärkt examensarbete inom ett tekniskt ämnesområde. Till ansökan bifogas godkänt examensarbete samt betygsutdrag från Ladok.

Vårdförbundet omvårdnadsstipendium (kandidat)

Ett stipendium på 5 000 kronor delas ut för väl genomfört examensarbete på kandidatnivå inom ämnesområdet omvårdnad.

Vårdförbundets omvårdnadsstipendium (magister)

Ett stipendium på 10 000 kronor delas ut för ett väl genomfört examensarbete på magisternivå inom ämnesområdet omvårdnad.

Wimanska priset

Ett examensarbete nomineras till den nationella priskommittén. Stipendiet på 25 000 kronor delas ut för bästa examensarbete på högskoleingenjörs- eller teknologie kandidatutbildningarna.

Fullständiga villkor och ansökan Wimanska priset

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Johanna Esplund Sidan uppdaterades: 2020-07-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)