4. Hämta ut ditt HiG-kort

På Högskolan i Gävle används ett passerkort med flera funktioner, HiG-kortet. Du använder det för att komma in i datorsalarna, låna böcker på biblioteket och för att göra utskrifter. Kortet kan du beställa via etools.hig.se efter det att du skapat ditt användarkonto.

HiG-kortet fyller flera funktioner

För att kunna hämta ut ditt kort krävs att du är registrerad på minst en kurs i vårt studiedokumentationssystem Ladok. Du kan registrera dig på kurs tidigast två veckor innan kursstart. För att vara säker på att dina uppgifter har hunnit föras över mellan systemen så rekommenderar vi att du beställer ditt kort tidigast i samband med terminsstarten.

Kortet är kostnadsfritt för alla studenter och har tre användningsområden. HiG-kortet är främst användbart för dig som kommer att visats på campus.

Passerkort

Högskolans entréer hålls tillfälligt STÄNGDA enligt gällande rekommendationer kring pandemin. Beslutet gäller från och med 23 november 2020 och tills vidare.

HiG-kortet fungerar som passerkort. Som student kan du alltid komma in på Högskolan med hjälp av HiG-kortet, alla dagar mellan klockan 05.00-24.00. Du har även tillgång till Högskolans allmänna datorsalar.

Lånekort

Du kan använda ditt HiG-kort för att låna och beställa böcker på biblioteket. I nästa steg kan du läsa om hur du går tillväga.

Kopiering och utskrifter

Det finns flera multimaskiner för kopiering och utskrifter runt om på campus och för att använda dessa behöver du ditt HiG-kort. Som ny student får du fria utskrifter och kopior till ett sammanlagt värde av 100 kronor. Om du behöver fylla på mer pengar på kortet under terminen kan du göra det på olika sätt.

Beställ ditt HiG-kort

Du beställer ditt HiG-kort på etools.hig.se Där loggar du in med ditt användarkonto och lösenord.
HiG-kortet skickas hem till din folkbokföringsadress. Beräknad handläggningstid är 1-3 dagar samt postgång.

Beställ ditt HiG-kort på etools.hig.se

Kontakt

Högskolan i Gävle

Telefonnummer: 026-64 85 00
E-post: vaxel@hig.se

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2021-07-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)