Fråga en student

Det finns många frågor som studenter svarar bättre på än lärare och administrativ personal. Här hittar du en lista på studenter som hjälper studenter.

Tveka inte att ta kontakt!

Studenter hjälper studenter

Du kan få hjälp med frågor kring boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, hur det fungerar med tentamen och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Du får hjälp med dina frågor på dagtid vardagar under perioden 5 juli-5 november.

Höstterminen 2021

Automationsingenjör

Rabé Andersson
E-post: studguide.rabe@hig.se

Byggnadsingenjör

Rabé Andersson
E-post: studguide.rabe@hig.se

Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik

Rabé Andersson
E-post: studguide.rabe@hig.se

Dataingenjör

Rabé Andersson
E-post: studguide.rabe@hig.se

Datavetenskapliga programmet

Robin Törnblom
E-post: studguide.robin@hig.se

Ekonomprogrammet

Karolin Hargsten
E-post: studguide.karolin@hig.se

Elektronikingenjörsprogrammet

Rabé Andersson
E-post: studguide.rabe@hig.se

Energisystemingenjör

Rabé Andersson
E-post: studguide.rabe@hig.se

Fastighetsmäklarprogrammet

Robin Törnblom
E-post: studguide.robin@hig.se

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling

Albin Törnblad
E-post: studguide.albin@hig.se

Förskollärarprogrammet

Linnéa Waern
E-post: studguide.linnea@hig.se

Grundlärarprogrammet åk 4-6

Eva Liss
E-post: studguide.eva@hig.se

Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem

Eva Liss
E-post: studguide.eva@hig.se

Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3

Eva Liss
E-post: studguide.eva@hig.se

Idrottsvetenskapliga programmet

Albin Törnblad
E-post: studguide.albin@hig.se

Industridesign

Malin Engvall
E-post: studguide.malin@hig.se

Industriell ekonomi

Rabé Andersson
E-post: studguide.rabe@hig.se

Industriell ekonomi - högskoleingenjör

Rabé Andersson
E-post: studguide.rabe@hig.se

Kandidatprogram i socialt arbete

Joakim Appelgren
E-post: studguide.joakim@hig.se 

Kandidatprogram i utredningskriminologi

Linnéa Waern
E-post: studguide.linnea@hig.se

Kommunikationsprogrammet

Malin Engvall
E-post: studguide.malin@hig.se

Lantmätarprogrammet ekonomisk/juridisk inriktning

Alexandra Fredriksson
E-post: studguide.alexandra@hig.se

Lantmätarprogrammet högskoleingenjör och teknisk inriktning

Alexandra Fredriksson
E-post: studguide.alexandra@hig.se

Maskiningenjör

Rabé Andersson
E-post: studguide.rabe@hig.se

Miljöingenjör

Rabé Andersson
E-post: studguide.rabe@hig.se

Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle

Isabelle Bergman
E-post: studguide.isabelle@hig.se

Människa-kultur-religion

Malin Engvall
E-post: studguide.malin@hig.se

Personal- och arbetslivsprogrammet

Albin Törnblad
E-post: studguide.albin@hig.se

Rättsvetenskapligt program

Robin Törnblom
E-post: studguide.robin@hig.se

Samhällsplanerarprogrammet

Alexandra Fredriksson
E-post: studguide.alexandra@hig.se

Sjuksköterskeprogrammet

Malin Engvall
E-post: studguide.malin@hig.se

Socionomprogrammet

Isabelle Bergman
E-post: studguide.isabelle@hig.se

Tekniskt basår

Amanda Näslund
E-post: studguide.amanda@hig.se

Ämneslärarprogrammet

Eva Liss
E-post: studguide.eva@hig.se

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2021-07-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)