Välkommen till Högskolan i Gävle och Fastighetsmäklarprogrammet!

På denna sida kan du läsa mer om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kom igång med studierna!

För att kunna använda Högskolans webbtjänster, registrera dig på kurser med mera, behöver du gå igenom våra fem steg för att komma igång. Kolla även igenom vår checklista, så att du inte missar något viktigt!

Introduktionsdag med upprop

Introduktionsdag

Introduktionsdag

Den 28 augusti är det introduktionsdag på Högskolan i Gävle. Dagen inleds kl. 11.45 i foajén utanför Högskolans hörsal Valhall där flera mässutställare då finns på plats.

Klockan 12.15 är det samling i Valhall där du hälsas välkommen av Högskolans rektor, Gefle Studentkår och Gävle kommun. Därefter har du möjlighet att återigen besöka mässan eller gå en guidad tur runt Högskolans campus.

Programupprop

Programupprop

Programinformation och upprop hålls den 28 augusti kl. 14.00-16.00 i sal 41:204, hörsal Valhall. I samband med uppropet får du en kort presentation av ditt program. Du informeras även om praktiska detaljer inför dina studier hos oss.

Under programstarten ligger tonvikten på upprop och generell information om sådant du förväntas känna till som student vid Högskolan i Gävle samt specifikt som programstudent på Fastighetsmäklarprogrammet. Utförlig information om utbildningens upplägg och innehåll sker i samband med första kursstart den 2 september kl. 09.15-16.00 i sal 99:132.

En plats på Fastighetsmäklarprogrammet är attraktiv. Om du inte kan närvara på uppropet måste du i förväg kontakta programadministrationen på e-post studentsupport@hig.se. Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du din utbildningsplats.

Om programmet

Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

Grattis till din plats på Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp!

Utbildningen är under de två första åren anpassad till Fastighetsmäklarinspektionens utbildningskrav för att kunna registrera sig som fastighetsmäklare i Sverige. Fastighetsmäklarkompetensen läser du in du under programmets två första år. Under år 3 läser du vår unika inriktning Ledarskap i säljande organisationer 30 hp samt slutligen en uppsatstermin om 30 hp som leder till en Filosofie kandidatexamen.

Förväntningar på dig som student.

Programmet ges på helfart (100%) på campus och undervisningen förutsätter att du är närvarande på plats i Gävle för att tillgodogöra dig utbildningen. Varje enskild kurs har två till åtta examinationsgrundande (obligatoriska) undervisningstillfällen. Övrig närvaro bygger på eget ansvar.

Akademiska studier innebär att ca 20% av tiden utgörs av föreläsningar, seminarier och examinationer. Resterande ca 80% av tiden bygger på självstudier. Detta upplägg kräver, som du säkert förstår, kontinuerlig planering, självdisciplin och framförallt att du avsätter den tid just Du behöver för att studera på ett systematiskt och framgångsrikt sätt. Det gäller att hitta en balans mellan studier och studentliv. Under den första terminen lägger du grunden för dina fortsatta studier. Så investera i dig själv och gör allt i din makt för att få en bra start.

För distansstudenter, som inte är programmets målgrupp, erbjuder vi andra alternativ anpassade för distansstudier: www.hig.se/fastighetsmaklarkurser

Om utbildningen

Arbetet som fastighetsmäklare innebär goda karriärmöjligheter, varierande och stimulerande arbetsdagar omväxlande på kontoret och ute på fältet, men också ett ansvarsfullt jobb. Som fastighetsmäklare kommer du i kontakt med människor som befinner sig i olika, ibland svåra, livssituationer.

Som fastighetsmäklare agerar du förmedlande part mellan köpare och säljare vid en fastighets- eller bostadsrättsaffär, men yrket kan i många avseenden liknas vid ett säljyrke. Arbetet är fritt, du ansvarar i hög grad själv för storleken på din lön och bör tycka om att göra affärer.

Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp erbjuder unika möjligheter för den som önskar utbilda sig till fastighetsmäklare. Den konkreta fastighetsmäklarkompetensen som regleras av statliga Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) erhålls under programmets första två år (120 hp). Den som vill kan efter två år ansöka om registrering hos FMI. Observera dock att för registrering krävs förutom 120 hp styrd utbildning även 10 veckors praktik hos en i ­Sverige registrerad fastighetsmäklare. Denna praktik
ombesörjs inte av Högskolan.

Under det tredje året breddar och fördjupar du dina kunskaper inom företagsekonomi. Ett viktigt inslag är den för fastighetsmäklarprogrammet skräddarsydda kursen Ledarskap i säljande organisationer 30 hp . Avslutningsvis följer en uppsatstermin i syfte att leda fram till en filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde.

Högskolan i Gävle är den utbildningsorganisation i landet som har längst erfarenhet av fastighetsmäklarutbildning.

Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp är utarbetat i samråd med branschrepresentanter och Fastighetsmäklarinspektionen. Om kraven för registrering som fastighetsmäklare, se vidare www.fmi.se.

Efter utbildningen

Även om antalet utbildade och registrerade fastighetsmäklare har ökat på senare år finns goda förutsättningar att få jobb och verka som fastighetsmäklare.

Som utbildad fastighetsmäklare kan du ta anställning hos det ökande antalet mäklarkedjor som finns etablerade i Sverige. Du kan också starta egen verksamhet eller välja att arbeta i närstående branscher som t.ex. fastighetsbolag och banker.

Examen: Filosofie kandidatexamen


Välkommen till en spännande och utmanande utbildning!

Jonas Molin, Utbildningsledare

Programschema
Inför dina första kurser

Inför din första kurs

Här hittar du välkomstbrevet till din första kurs som ingår i ditt program. I kursens välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, kursschema med mera. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.

Kurslitteratur

För att komma så väl förberedd som möjligt bör du se till att beställa kurslitteraturen i god tid. Den första kursen Fastighetsförmedling A ges över fem veckor, vilket innebär att tempot är högt och att du behöver komma igång med dina studier direkt. Kurslitteraturen som du förväntas ha tillhands från kursstart är:

  • Björk, C., Nordling, L. & Reppen, L. (Senaste upplagan). Så byggdes villan : svensk villaarkitektur från 1890 till 2010. Svensk Byggtjänst. Sidor: ca 330.
  • Holstein, Å (Senaste upplagan). Köpa hus. Lamgo förlag. Sidor: ca 120.
  • Mäklarsamfundet (senaste upplagan). Fastighetsmäklaren & Juridiken. Solna. Mäklarsamfundet. Sidor: ca 300
  • Nilsson, F. & Lind, H. (Senaste upplagan). Att förstå bostadsmarknaden genom historien om den ofrivillige bostadskarriäristen. Wijk Antik. Sidor: 150
Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Kontakta din studentguide om du har frågor

Kontakta din studentguide om du har frågor

Emelie Jakobsson är student här på Högskolan i Gävle och finns som ett stöd för dig som är ny student. Emelie kan svara på frågor om exempelvis boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Så tveka inte att ta kontakt!

Emelie svarar på dina frågor vardagar under dagtid under perioden vecka 28-44.

E-post: studentguidemaklare@gmail.com
Telefon: 073-704 87 24

Inspark och andra introduktionsaktiviteter

Inspark

Inspark

Gefle Studentkår och studentföreningarna bjuder in till inspark för nya studenter. Insparken startar 21 augusti.

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolan i Gävle erbjuder en rad introduktionsaktiviteter för dig som är ny student.

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare, Jonas Molin.

E-post: jonas.molin@hig.se
Telefon: 026-64 89 78

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag kl. 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon 026-64 88 80, eller e-post itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och digitala skärmar som visar studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2019-06-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)