Välkommen till Högskolan i Gävle och programmet IT-systemutveckling mot geografiska informationssystem!

På denna sida kan du läsa mer om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kom igång med studierna!

För att kunna använda Högskolans webbtjänster, registrera dig på kurser med mera, behöver du gå igenom våra fem steg för att komma igång. Kolla även igenom vår checklista, så att du inte missar något viktigt!

Introduktionsdag med upprop

Introduktionsdag

Introduktionsdag

Den 28 augusti är det introduktionsdag på Högskolan i Gävle. Dagen inleds 09.00 i foajén utanför Högskolans hörsal Valhall där flera mässutställare då finns på plats.

Klockan 09.30 är det samling i Valhall där du hälsas välkommen av Högskolans rektor, Gefle Studentkår och Gävle kommun. Därefter har du möjlighet att återigen besöka mässan eller gå en guidad tur runt Högskolans campus.

Programupprop

Programupprop

Programinformation och upprop hålls sedan klockan 11.00-13.00 i sal 11:215. I samband med uppropet får du en kort presentation av ditt program. Du informeras även om praktiska detaljer inför dina studier hos oss.

Om du inte kan närvara på uppropet måste du i förväg kontakta programadministrationen på e-post studentsupport@hig.se. Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du din utbildningsplats.

Om programmet

Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

IT-systemutveckling är ett campusprogram med inslag av samarbete mellan studenter, lärare och omkringliggande näringsliv. Under studietiden kommer du att kombinera kunskaper inom informationsteknologi med GIS och du kommer att få vara med om att bygga applikationer som visar vägen. Efter programmet kommer du att ha en unik kompetens och efterfrågan är stor på denna typ av kompetens.

Programmets innehåll

Under det första året läggs grunden med introduktionskurser i datavetenskap med programmering och mjukvarudesign kombinerat med användning av geografiska informationssystem för att på olika sätt analysera geografiska data som exempelvis vattenflöden, trafikflöden eller befolkningsmängder m.m. Detta knyts samman i utvecklingen av applikationer som visualiserar detta.

Arbetet under andra året är mer projektbaserat med utveckling av geografiska webbtjänster och GIS-applikationer för Internet och mobila enheter. Samtidigt fördjupar du det tekniska kunnandet ytterligare med matematik, representation av geografiska data och olika referenssystem för positionering, en nödvändig teknisk bas för att du skall bli en skicklig applikationsutvecklare.

Under det tredje året utvecklas ditt kunnande kring grafisk visualisering - en central kompetens eftersom det mesta presenteras grafiskt i det här sammanhanget. Du får också lära dig mer om att analysera bilder som exempelvis satellitbilder. Tillsammans med en fördjupning i datautbyte mellan olika geografiska system är du sedan redo för den stora finalen - ditt examensarbete, där du med ett självständigt arbete tillämpar dina kunskaper och presenterar resultatet på ett vetenskapligt sätt.

Programmets upplägg

Programmet går på helfart och du läser oftast två parallella kurser samtidigt (kurserna går på halvfart). Även om det sällan är närvaroplikt på kurserna så har en del av kurserna hög förväntan på närvaro, då det till exempel förekommer en hel del grupparbeten. Det är inte att rekommendera att exempelvis arbeta samtidigt som man avser att läsa programmet. Inslag av gästföreläsare och yrkesverksamma lärare förekommer på flera kurser.

Under hela studietiden kommer du att använda lärplattformen Blackboard för att kommunicera med lärare men vi som undervisar på programmet är ofta också tillgängliga IRL.

Repetera dina kunskaper inför terminsstarten

Inför starten av kurserna i höst vill jag rekommendera dig att börja repetera matematik och börja titta på nybörjarprogrammering i Java (för dig som inte programmerat tidigare). Det finns många bra resurser på Internet som går att utnyttja. Förutom många videoserier på Youtube finns även webbsidor riktade mot kodning som codingbat.com, codecademy.com och code.org. Dessa är gratis men det finns även betaltjänster. Har du aldrig programmerat förut kan code.org vara ett bra ställe att starta på för att öva på problemlösning med kod. Det mesta är grafisk programmering och riktat mot yngre men det ger ändå insikter i logiskt tänkande och övningar på problemlösning via algoritmer (stegvisa instruktioner). Om du redan kan programmera så testa att göra lite självrättande övningar hos codingbat.com.

Har du funderingar så tveka inte att höra av dig till mig. Jag hälsar dig hjärtligt välkommen till vår utbildning!

Ann-Sofie Östberg
Utbildningsledare för IT-systemutveckling

Inför dina första kurser

Inför dina första kurser

Här hittar du välkomstbrev till de första kurserna som ingår i ditt program. I kursernas välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, kursschema med mera. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Kontakta din studentguide om du har frågor

Kontakta din studentguide om du har frågor

Oscar Carlsson är student här på Högskolan i Gävle och finns som ett stöd för dig som är ny student. Oscar kan svara på frågor om exempelvis boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Så tveka inte att ta kontakt!

Oscar svarar på dina frågor vardagar under dagtid under perioden vecka 28-44.

E-post: itgis.hig@gmail.com
Telefon: 073-080 19 96

Inspark och andra introduktionsaktiviteter

Inspark

Inspark

Gefle Studentkår och studentföreningarna bjuder in till inspark för nya studenter. Insparken startar 21 augusti.

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolan i Gävle erbjuder en rad introduktionsaktiviteter för dig som är ny student.

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare,
Ann-Sofie Östberg.

E-post: ann-sofie.ostberg@hig.se
Telefon: 026-64 88 78

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag kl. 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon 026-64 88 80, eller e-post itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och digitala skärmar som visar studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2019-06-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)