Välkommen till Högskolan i Gävle och programmet Industridesign!

På denna sida kan du läsa viktig information om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier.

Så här gör du för att komma igång!

Följ vår steg för steg-guide inför din studiestart. Här finns information om hur du skapar ett användarkonto och registrerar dig med mera. Kolla även igenom vår checklista, så att du inte missar något viktigt!

Viktig information inför din studiestart

Här har vi listat information om ditt program som är viktig att du tar del av inför din studiestart. Klicka på plustecknet för att läsa mer om varje del.

Introduktionsdag med upprop

Introduktionsdag

Introduktionsdag

Den 28 augusti är det introduktionsdag på Högskolan i Gävle. Dagen inleds 08.00 i foajén utanför Högskolans hörsal Valhall där flera mässutställare då finns på plats.

Klockan 08.30 är det samling i Valhall där du hälsas välkommen av Högskolans rektor, Gefle Studentkår och Gävle kommun. Därefter har du möjlighet att återigen besöka mässan eller gå en guidad tur runt Högskolans campus.

Programupprop

Programupprop

Programinformation och upprop hålls sedan klockan 10.15-12.15 i sal 45:203. I samband med uppropet får du en kort presentation av ditt program. Du informeras även om praktiska detaljer inför dina studier hos oss.

Om du inte kan närvara på uppropet måste du i förväg kontakta programadministrationen på e-post studentsupport@hig.se. Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du din utbildningsplats.

Om programmet

Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

Välkommen till Högskolan i Gävle och programmet Industridesign,180 hp! Det är roligt att du har sökt vår utbildning och det ska bli spännande att lära känna dig och dina studentkamrater.

Industridesign håller till i hus 45, Heimdall. Hus 45 är en fristående byggnad. Ta campuskartan till hjälp för att hitta hit. Alla studenter på Industridesign får en egen arbetsplats i ritsal och de flesta lektioner hålls i våra ritsalar och verkstäder i hus 45. På uppropet kommer du att träffa lärarna på programmet, få programinformation och en rundvandring i lokalerna.

Om programmet

Utbildningens syfte är att utbilda en modern industridesigner med teoretisk-praktisk kompetens inom industridesign, hållbarhet och material, och som kan bidra till att skapa en hållbar livsmiljö för människan. Inom materialkontexten finns ett fokus på nya skogsråvarubaserade material som en bas för nya innovativa och ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt hållbara designlösningar. Utbildningen ger en bred kompetens att arbeta med design-, material- och hållbarhetsfrågor på uppdrag, i företag och andra organisationer, i framtagande av egna designlösningar eller i vidare studier på avancerad nivå. En industridesigner från Högskolan i Gävle är väl rustad för att lösa dagens och framtidens komplexa designproblem inom näringsliv och samhället.

Programmets upplägg och innehåll

Programmet går på helfart och vi läser oftast en kurs i taget frånsett några kurser i ettan som går parallellt på halvfart. De flesta kurser har hög förväntan på närvaro, även om det sällan är närvaroplikt, eftersom vi jobbar mycket i grupp och en stor del av undervisningen bygger på handledande möten mellan student och lärare. Så det är inte rekommenderat att exempelvis arbeta samtidigt som man avser att läsa vårt program.

Utbildningen innehåller mycket praktiska moment och för att kunna genomföra dem finns det resurser i form av modellverkstad, ateljé och ritsalar för varje klass med en egen arbetsplats för varje student. Det mesta av studierna sker på plats i skolan för att kunna ha tillgång till utrustning och studiekamrater vid grupparbeten. Schemat är ofta lagt över heldagar, till skillnad från många andra utbildningar.

De egna lokalerna där alla tre årskurser har sina ritsalar gör också att det blir många möten mellan studenter från olika klasser och du kommer ha möjlighet att lära dig mycket av dina studiekamrater under åren.

Utöver studielitteratur kommer du att behöva köpa en del material, ex skiss- och modellmaterial. Du får mer information om detta av respektive kursansvarig.

Programmet använder studentaktiva arbetsformer som utgår från problem eller specifika frågeställningar, där du i designprocesser får arbeta fram nya koncept och lösningar på ett metodiskt och medvetet sätt. Utbildningen är projektintensiv och cirka 30 projekt av olika storlek och komplexitet genomförs totalt under utbildningen. Inom designprocessen sker många kontakter med användare och näringsliv, vilket stärker den framtida yrkesrollen.

Första året har tema Designprocessens grunder och här lär du dig grundläggande begrepp och metoder inom design. Du lär dig teorier om och arbetar praktiskt med visualisering och gestaltning, genom färg- och formstudier, skissteknik, modellteknik och datorstödd design. Du kommer även lära dig grundläggande materialkunskap och mekanik och hållfasthetslära. Designprocessen introduceras genom projektarbeten i de olika kurserna.

Andra året har temat Design för ett uthålligt samhälle och här lär du dig olika sätt att förhålla dig till hållbarhetsbegreppet. Du får problematisera design och samhällsfrågor, utforska begreppet design för alla och samspelet människa-produkt- miljö genom miljöpsykologi och ergonomi. Du får arbeta med nya skogsråvarubaserade/biobaserade material i materialdrivna designprocesser. Du lär dig om hur design har påverkats av och påverkat samhälls- och teknikutvecklingen i designhistoria.

Tredje året har temat Tillämpad design och då fördjupar du dina studier inom produktionsmetoder, projektplanering, entreprenörskap, marknad samt presentation och kommunikation av design. Utbildningen avslutas med forskning och design och ett självständigt examensarbete som kan utföras på uppdrag av externa beställare.

Förberedelser inför programstarten

Om du vill förbereda dig fram till kursstart läs kursplanen för den första kursen, Designprocessens grunder, titta på litteraturlistan och inhandla böckerna. Böckerna i första kursen är grundböcker som ni kommer ha användning av under hela utbildningen och ger en bra inblick i de olika faserna i ett designprojekt.

Vid programinformationen kommer det mer information. I kurserna använder vi lärplattformen Blackboard, där kommer studiehandledning, instruktioner, kursmaterial och övriga uppgifter om kursen att finnas.


Vi ser fram emot att träffa dig!

Ann-Sofie Hartzén, utbildningsledare

Programschema
Inför dina första kurser

Inför dina första kurser

Här hittar du välkomstbrev till de första kurserna som ingår i ditt program. I kursernas välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, kursschema med mera. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Kontakta din studentguide om du har frågor

Kontakta din studentguide om du har frågor

Henrik Lunderbye är student här på Högskolan i Gävle och finns som ett stöd för dig som är ny student. Henrik kan svara på frågor om exempelvis boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Så tveka inte att ta kontakt!

Henrik svarar på dina frågor vardagar under dagtid under perioden vecka 28-44.

E-post: henrik.lunderbye@gmail.com
Telefon: 070-941 67 66

Inspark och andra introduktionsaktiviteter

Inspark

Inspark

Gefle Studentkår och studentföreningarna bjuder in till inspark för nya studenter. Insparken startar 20 januari.

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolan i Gävle erbjuder en rad introduktionsaktiviteter för dig som är ny student.

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare,
Ann-Sofie Hartzén.

E-post: ann-sofie.hartzen@hig.se
Telefon: 076-102 78 81

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2019-06-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)