Välkommen till Högskolan i Gävle och programmet Kompletterande pedagogisk utbildning!

På denna sida kan du läsa mer om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kom igång med studierna!

För att kunna använda Högskolans webbtjänster, registrera dig på kurser med mera, behöver du gå igenom våra fem steg för att komma igång. Kolla även igenom vår checklista, så att du inte missar något viktigt!

Om programmet

Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

Höstterminen och programmet startar måndagen den 2 september. Då ska du var inloggad på Blackboard på den första kursen som heter Perspektiv på läraryrket.

Programintroduktion och upprop hålls den 9 september kl. 10.00-12.00 i sal 33:302. I samband med uppropet får du en kort presentation av ditt program. Du informeras även om praktiska detaljer inför dina studier hos oss. På programintroduktionen får du träffa mig, utbildningsledare Ingrid Nordqvist, och de som ansvarar och handlägger den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Om du inte kan närvara på uppropet måste du i förväg kontakta programadministrationen på e-post studentsupport@hig.se. Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du din utbildningsplats.

Undervisningsdagar på Högskolan i Gävle

Programmet går på distans med regelbundna träffar på Högskolan i Gävle. Höstens undervisningsdagar på Högskolan i Gävle är förlagda till följande datum.

Vecka 37
Måndag 9 september kl. 10.00-16.00
Tisdag 10 september kl. 09.00-15.00


Vecka 41
Måndag 7 oktober kl. 09.00-16.00
Tisdag 8 oktober kl. 09.00-15.00


Vecka 45-49
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)


Vecka 50
Onsdag 11 december kl. 09.00-16.00
Torsdag 12 december kl. 09.00-15.00


Vecka 3
Datum ej bestämt ännu.


Kurser och undervisningsdagar på termin 1

Kurs

Kurskod

Vecka

Träffar

Perspektiv på läraryrket

UKG546

36-40

9 september 13.00-16.00

10 september 09.00-15.00

7 oktober 09.00-12.00

Ämnesdidaktik inkl. VFU

UKG545

41-50

7 oktober 13.00-16.00

8 oktober 09.00-15.00

11 december 09.00-16.00

Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv

UKG544

51-03

12 december 09.00-15.00

Vecka 3 - en dag


Inför dina första kurser

Inför dina första kurser

Här hittar du välkomstbrev till de första kurserna som ingår i ditt program. I kursernas välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, kursschema med mera. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är utbildning förlagd till verksamheten ute i förskola/skola och består av praktiskt lärararbete. Den sker i samverkan mellan Högskolan i Gävle och kommuner/skolor.

Den verksamhetsförlagda utbildningen ger dig förberedelse inför kommande yrkesverksamhet. VFU ger dig även möjlighet att knyta teoretisk kunskap till praktisk tillämpning och förankra praktisk tillämpning i teori och forskning.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Introduktion

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolan i Gävle erbjuder en rad introduktionsaktiviteter för dig som är ny student.

Inspark

Inspark

Gefle Studentkår och studentföreningarna bjuder in till inspark för nya studenter. Insparken startar den 21 augusti. Även du som läser på distans är varmt välkommen till Gävle.

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare, Ingrid Nordqvist.

E-post: ingrid.nordqvist@hig.se
Telefon: 070-090 80 45

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag kl. 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon 026-64 88 80, eller e-post itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och digitala skärmar som visar studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2019-06-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)