Välkommen till Högskolan i Gävle och Magisterprogrammet i besluts-, risk- och policyanalys!

På denna sida kan du läsa mer om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kom igång med studierna!

För att kunna använda Högskolans webbtjänster, registrera dig på kurser med mera, behöver du gå igenom våra fem steg för att komma igång. Kolla även igenom vår checklista, så att du inte missar något viktigt!

Om programmet

Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

Välkommen till magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys (BRP) vid Högskolan i Gävle. Utbildningen går på halvfart över två år och helt på distans. Det finns inga fysiska träffar.

Kommunikation

Undervisning och kontakter med lärare och studentkollegor sker via webben och vid behov telefon och e-post. Vi använder lärplattformen Blackboard som kommer att vara samlingsplatsen för alla kursdokument, information, diskussioner med mera. För seminarier och frågestunder använder vi ett webbaserat konferensverktyg. För att använda våra webbtjänster behöver du ett användarkonto vid Högskolan. På sidan "Fem steg för att komma igång" kan du läsa om hur skapar ett användarkonto. Observera att du kan skapa ditt konto först två veckor innan terminsstarten. Följ även steg 2 och 3. Steg 4 och 5 riktar sig främst till studenter som läser på campus.

Programmets upplägg

Upplägget på programmets kurser är flexibelt så att du själv kan välja när på dygnet och under veckan du vill studera, men du behöver hålla dig till kursernas placering under läsåret. Enstaka redovisningar är tidsbundna, men du kommer ha möjlighet att påverka tiderna.

Utbildningen bygger i stor utsträckning på att du arbetar på egen hand, med att läsa kurslitteraturen, söka annat material, lösa mindre uppgifter och skriva kortare eller längre texter. Till det kommer också diskussionsuppgifter i diskussionsforum och enstaka muntliga redovisningar.

Mer information

Om du har frågor kan du kontakta mig som utbildningsledare eller se på programsidan www.hig.se/brp och särskilt dess FAQ.


Välkommen!

Anders Hermansson, utbildningsledare

Magnus Hjelmblom, ämnesansvarig

Inför dina första kurser

Inför dina första kurser

Höstterminen börjar med kursen Beslut och risk i teori och praktik (BEA000) som du läser på halvfart under veckorna 36-45.

Här hittar du en länk till välkomstbrev för den första kursen som ingår i ditt program samt information om kurslitteratur. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.

Kurslitteratur

Den kurslitteratur som du själv behöver skaffa till den första kursen kan du se nedan. Utöver kurslitteraturen tillkommer utdelat material samt material på webben.

  • Grimvall, Göran, Jacobsson, Per & Thedéen,
    Torbjörn (red.): Risker i tekniska system. Studentlitteratur 2003. ISBN:
    9789144026640.
  • Hammond, John S. & Keeney, Ralph L. & Raiffa, Howard: Smart Choices: a practical guide to making better decisions. Harvard
    Business Review Press 2015. ISBN: 9781633691049.

Det finns också en äldre pocketupplaga av Smart choices från 2002 (ISBN 9780767908863) som har samma innehåll. Boken finns också på svenska som Fatta smarta beslut: en praktisk guide till bättre beslutsfattande, men den upplagan från 1999 är slutsåld.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare, Anders Hermansson.

E-post: info-brp@hig.se
Telefon: 026-64 87 81

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag kl. 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon 026-64 88 80, eller e-post itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och digitala skärmar som visar studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2019-06-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)