Välkommen till Högskolan i Gävle och programmet Människa-kultur-religion!

På denna sida kan du läsa mer om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kom igång med studierna!

För att kunna använda Högskolans webbtjänster, registrera dig på kurser med mera, behöver du gå igenom våra fem steg för att komma igång. Kolla även igenom vår checklista, så att du inte missar något viktigt!

Om programmet

Programupprop

Programupprop

Programstarten sker måndagen den 2 september kl. 09.15-12.00 på distans via ett webbkonferenssystem som du får mer information om via lärplattformen Blackboard veckan innan programmet kör igång. Om du vill delta på plats i Gävle så framgår det av schemat vilken sal vi kommer att vara i.

Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

Välkommen till Människa-kultur-religionsprogrammet!

MKR-programmet är ett filosofie kandidatprogram (180 hp) med religionsvetenskap som huvudämne. Eftersom religionsvetenskap har flera olika deldiscipliner och inriktningar som du kommer att introduceras till under utbildningens gång, men under termin tre och fyra kommer du själv att kunna välja mellan tre olika rekommenderade studiegångar som gör att du kan profilera din utbildning i viss mån. Se översikt över kurserna inom programmet.

Översikt över kurserna inom programmet

Därutöver innehåller programmet även kurser från andra ämnesområden, detta för att bredda din kompetens och göra dig mer attraktiv på arbetsmarknad när studierna är avslutade. Exempel på detta kurser i projekt- och processledning och en översiktskurs i juridik. Ett annat exempel är den fördjupning eller strimma av interkulturell religionsdidaktik och dramapedagogik som följer hela programmet. Denna undervisning syftar till att ge dig användbara redskap och träning inför ditt framtida yrkesliv.

Distansstudier och innedagar

I samband med undervisningen inom fördjupningen träffas vi i Gävle två gånger per termin, så kallade innedagar. Det handlar om en eftermiddag och nästföljande förmiddag, alltså ett dygn vid vardera tillfälle. Dessa träffar är examinerande, det vill säga du måste vara där för att kunna bli godkänd på utbildningen. De första innedagarna kommer att ligga ungefär en månad in på terminen.

All undervisning utöver dessa innedagar kan du välja att delta i antingen på plats i Gävle eller på distans. Sitter du på distans kan du delta interaktivt via det webbaserade konferensverktyget Zoom. Du kommer även att få information om det via lärplattformen Blackboard där vi lägger ut all information inför kurs- och momentstarterna. Det är också dit du skickar in dina arbetsuppgifter så småningom.

Kurslitteratur

Litteraturen kommer att användas på olika sätt under programmet: som studielitteratur, referenslitteratur, handböcker, källskrifter och allmänorientering. Inför varje kursstart/kursmoment kommer respektive lärare att ge en mer detaljerad presentation av litteraturen och hur den kommer att behandlas. Avvakta därför med att köpa litteraturen till dess du vet hur den kommer att användas.

Utbildningsplanen

Även utbildningsplanen bifogas. I den framgår programmets innehåll och upplägg, men även de programspecifika målen för utbildningen.

Utbildningsplan för Människa-kultur-religionsprogrammet

Hjälp för distansstudenter

På bibliotekets webbsida finns anvisningar och hjälp för distansstudier. Kom ihåg att i god tid, minst två veckor före kursstart, gå in på dessa sidor och följa de anvisningar som finns. För dig som är distansstudent finns en särskild supportorganisation här på högskolan, Learning Center. Du hittar mer information via www.hig.se/learningcenter

Information från biblioteket om distansstudier

Programschema

Programschema

Schemat för programmet hittar du på schema.hig.se eller via länken nedan. Förändringar i det preliminära schemat kan komma att ske, så ta en titt igen inför program- och kursstart.

Inför din första kurs

Inför din första kurs

Här hittar du välkomstbrev för den första kursen som ingår i ditt program. I kursens välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, kursschema med mera. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Kontakta din studentguide om du har frågor

Kontakta din studentguide om du har frågor

Henrik Lunderbye är student här på Högskolan i Gävle och finns som ett stöd för dig som är ny student. Henrik kan svara på frågor om exempelvis boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Så tveka inte att ta kontakt!

Henrik svarar på dina frågor vardagar under dagtid under perioden vecka 28-44.

E-post: henrik.lunderbye@gmail.com
Telefon: 070-941 67 66

Introduktion

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolan i Gävle erbjuder en rad introduktionsaktiviteter för dig som är ny student.

Inspark

Inspark

Gefle Studentkår och studentföreningarna bjuder in till inspark för nya studenter. Insparken startar den 21 augusti. Även du som läser på distans är varmt välkommen till Gävle.

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare,
Olov Dahlin.

E-post: olov.dahlin@hig.se
Telefon: 076-948 99 67

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag kl. 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon 026-64 88 80, eller e-post itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och digitala skärmar som visar studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2019-06-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)