Välkommen till Högskolan i Gävle och Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap på helfart!

På denna sida kan du läsa mer om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kom igång med studierna!

För att kunna använda Högskolans webbtjänster, registrera dig på kurser med mera, behöver du gå igenom våra fem steg för att komma igång. Kolla även igenom vår checklista, så att du inte missar något viktigt!

Om programmet

Programstart

Programstart

Programmet startar måndagen den 2 september på distans.

Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

Välkommen till masterprogrammet i arbetshälsovetenskap!

Programmet handlar om hur kroppen reagerar på fysisk och psykisk belastning, hur man förebygger olika typer av arbetsskador, hur man organiserar och leder arbetet för att medarbetarna ska må bra liksom hur man på arbetsplatsen kan stimulera medarbetarna att leva ett hälsofrämjande liv. Det tar också upp hur rehabiliterande insatser för återgång till arbete efter sjukdom/skada bör genomföras samt hur man främjar tillgängligheten för funktionshindrade till arbetslivet.

Under den senare delen av utbildningen kan du genom valbara kurser fördjupa dina kunskaper i arbetshälsa antingen ur ett organisations- eller individperspektiv. Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete.

Programmets upplägg

Programmet ges på helfart. Under programmet kommer du att läsa två halvfartskurser parallellt. Den huvudsakliga undervisningen kommer att ske på distans men vissa moment förekommer vid kursträffar på campus i Gävle. Inför varje kurs får du veta hur undervisningen är upplagd på kursen, och vilka moment som kräver närvaro på campus respektive distans.

De första kurserna på programmet, Arbetshälsovetenskap och Forskningsmetoder med relevans för arbetshälsovetenskap, startar måndagen den 2 september på distans. Då ges de första uppgifterna på kurserna. Datum för campusträffarna på kurserna är 23-27 september och 18-22 november.

All information om kurserna finns på respektive kurssida på vår webbaserade lärplattform Blackboard. Där finns schema, studiehandledning mm. Vi rekommenderar att du läser studiehandledningen tidigt, så att du kan planera dina studier på ett bra sätt. Kontakt med dig sker via den e-postadress som du har registrerat i Ladok. Där hamnar till exempel aviseringar från Blackboard när något nytt läggs till kurssidan. Om du är ny student på Högskolan i Gävle registreras automatiskt den e-postadress du använde på antagning.se i Ladok. Du kan själv ändra dina kontaktuppgifter i Ladok.

Studierna i masterprogrammet bygger på eget ansvar, aktivt kunskapssökande, kritiskt förhållningssätt och reflektion. Det kräver mycket eget arbete och inläsning. Undervisningen innehåller en hel del handledda grupparbeten, seminarier och redovisningar. I flera uppgifter ingår även att skriva egna texter.

Om du har några frågor kring upplägget av programmet, så är du välkommen att höra av dig till mig.

Marina Heiden
Utbildningsledare för Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap

Inför dina första kurser

Inför dina första kurser

Här hittar du välkomstbrev till de första kurserna som ingår i ditt program. I kursernas välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, kursschema med mera. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Introduktion

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolan i Gävle erbjuder en rad introduktionsaktiviteter för dig som är ny student.

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare, Marina Heiden.

E-post: marina.heiden@hig.se
Telefon: 026-64 85 44

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag kl. 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon 026-64 88 80, eller e-post itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och digitala skärmar som visar studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2019-06-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)