Välkommen till Högskolan i Gävle och Sjuksköterskeprogrammet!

På denna sida kan du läsa mer om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kom igång med studierna!

För att kunna använda Högskolans webbtjänster, registrera dig på kurser med mera, behöver du gå igenom våra fem steg för att komma igång. Kolla även igenom vår checklista, så att du inte missar något viktigt!

Introduktionsdag med upprop

Introduktionsdag

Introduktionsdag

Den 28 augusti är det introduktionsdag på Högskolan i Gävle. Dagen inleds 09.00 i foajén utanför Högskolans hörsal Valhall där flera mässutställare då finns på plats.

Klockan 09.30 är det samling i Valhall där du hälsas välkommen av Högskolans rektor, Gefle Studentkår och Gävle kommun. Därefter har du möjlighet att återigen besöka mässan eller gå en guidad tur runt Högskolans campus.

Programupprop

Programupprop

Programinformation och upprop hålls sedan klockan 11.00-13.00 i sal 13:111. I samband med uppropet får du en kort presentation av ditt program. Du informeras även om praktiska detaljer inför dina studier hos oss.

Om du inte kan närvara på uppropet måste du i förväg kontakta programadministrationen på e-post studentsupport@hig.se. Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du din utbildningsplats.

Om programmet

Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

I samband med uppropet får du en kort presentation av ditt program. Du informeras även om praktiska detaljer inför dina studier hos oss. Fram till dess kan du ta del av programmets utbildningsplan och de kurser som ingår i programmet (notera att det i nuläget endast går att ta del av kursplaner för första årets kurser) samt läsa om hur den verksamhetsförlagda utbildningen går till.

För upprop och information ansvarar jag, programmets utbildningsledare Marit Silén, biträdande utbildningsledare Carola Ressem och Anita Nyström, samordnare för verksamhetsförlagd utbildning.

Om du har frågor

  • Om du efter att ha tagit del av detta välkomstbrev har frågor om programmet nås jag på e-post marit.silen@hig.se eller telefon 070-713 89 12 från vecka 33.
  • För frågor om programmets första kurs, se kontaktuppgifter till kursansvariga under rubriken "Inför din första kurs".
  • Om du har frågor om tillgodoräknanden kontaktar du Carola på e-post carola.ressem@hig.se eller telefon 026-64 89 85 från vecka 33.
  • Om du har frågor om registrering kontaktar du kurs- och programadministrationen vid Akademin för hälsa och arbetsliv på e-post studentsupport@hig.se.
  • För övriga studierelaterade frågor, vänligen kontakta Studentcentrum på e-post studentcentrum@hig.se.
Programschema
Inför din första kurs

Inför din första kurs

Här hittar du välkomstbrev för den första kursen som ingår i ditt program. I kursens välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, kursschema med mera. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.

Den första kurs du läser i programmet heter "Introduktion till omvårdnad som arbetsområde och vetenskap". Gruppindelning sker efter uppropet och vilken grupp du kommer att tillhöra meddelas vid kursintroduktionen den 3 september.

Om du har frågor om programmets första kurs kan du kontakta de kursansvariga Malin Jordal (malin.jordal@hig.se, 073-859 33 73) eller Pär Lindblom (par.lindblom@hig.se, 026-64 82 07).

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Kontakta din studentguide om du har frågor

Kontakta din studentguide om du har frågor

Victor Sarocchi och Hanna Medén är studenter här på Högskolan i Gävle och finns som ett stöd för dig som är ny student. Victor och Hanna kan svara på frågor om exempelvis boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Så tveka inte att ta kontakt!

Victor och Hanna svarar på dina frågor vardagar under dagtid under perioden vecka 28-44.

Victor Sarocchi
E-post: victor.sarocchi@gmail.com 
Telefon Victor: 070-404 65 90

Hanna Medén
E-post: hannameden@gmail.com
Telefon: 070-797 36 68

Inspark och andra introduktionsaktiviteter

Inspark

Inspark

Gefle Studentkår och studentföreningarna bjuder in till inspark för nya studenter. Insparken startar 21 augusti.

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolan i Gävle erbjuder en rad introduktionsaktiviteter för dig som är ny student.

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare,
Marit Silén.

E-post: marit.silen@hig.se
Telefon: 070-713 89 12

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag kl. 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon 026-64 88 80, eller e-post itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och digitala skärmar som visar studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2019-08-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)