Välkommen till Högskolan i Gävle och Socionomprogrammet!

På denna sida kan du läsa mer om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kom igång med studierna!

För att kunna använda Högskolans webbtjänster, registrera dig på kurser med mera, behöver du gå igenom våra fem steg för att komma igång. Kolla även igenom vår checklista, så att du inte missar något viktigt!

Introduktionsdag med upprop

Introduktionsdag

Introduktionsdag

Den 28 augusti är det introduktionsdag på Högskolan i Gävle. Dagen inleds 09.00 i foajén utanför Högskolans hörsal Valhall där flera mässutställare då finns på plats.

Klockan 09.30 är det samling i Valhall där du hälsas välkommen av Högskolans rektor, Gefle Studentkår och Gävle kommun. Därefter har du möjlighet att återigen besöka mässan eller gå en guidad tur runt Högskolans campus.

Programupprop

Programupprop

Programinformation och upprop hålls sedan klockan 11.00-13.00 i sal 99:133. I samband med uppropet får du en kort presentation av ditt program. Du informeras även om praktiska detaljer inför dina studier hos oss.

Om du inte kan närvara på uppropet måste du i förväg kontakta programadministrationen på e-post studentsupport@hig.se. Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du din utbildningsplats.

Om programmet

Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

Varmt välkommen till Socionomprogrammet 210 hp vid Högskolan i Gävle. Min förhoppning är du ska trivas hos oss som socionomstudent och som ansvarig utbildningsledare i socialt arbete vill jag redan nu förklara lite mer om hur utbildningen är upplagd och vad som kan vara bra att förbereda redan innan vi ses på Högskolan den 28 augusti för upprop och programintroduktion.

Utbildningens upplägg och pedagogiska premisser

Utbildningen ges i form av en studieortsbaserad distansmodell (ej ren IT-distans) vilket innebär att du söker och antas till någon av våra fem studieorter Bollnäs, Hudiksvall, Gävle, Norrtälje eller Söderhamn. Du arbetar sedan i en fast studiegrupp på den ort där du antagits. Det innebär att du fysiskt behöver vara på plats på din studieort 1-2 ggr/vecka för att arbeta med gruppuppgifter. Det är svårt att klara utbildningen om du har långt att åka till din studieort eller om du arbetar mycket vid sidan om studierna. Utbildningen innebär heltidsstudier och utgår ifrån att du som student är tillgänglig motsvarande heltidsarbete.

Introduktion av kurser sker ofta i Gävle men också via Zoom (webbkonferensteknik) från egen hemdator. För att Zoom ska kunna användas fullt ut av dig som student så måste du ta ansvar för att ha fungerade dator, webbkamera och headset att tillgå. Seminarier, viss examination och annan obligatorisk undervisning kan förläggas till Campus i Gävle upp till max en gång per vecka. Antalet fysiska träffar varierar mellan olika kurser och webbkonferensteknik används i flertalet kurser. Under träffarna i Gävle får du möjlighet att träffa övriga klasskamrater och lärare, diskutera och få flera perspektiv på kursernas innehåll vilket är centralt för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen. Det pedagogiska upplägget grundar sig på att praktiskt socialt arbete är ett relationellt arbete och det skapas i relation till andra och utbildningen kan därför inte bedrivas helt individuellt via IT-distans.

Det är fler träffar i Gävle under de första veckorna av utbildningen för att du på bästa sätt ska beredas möjlighet komma in i studierna och få tillfällen att bekanta dig med lärare och kurskamrater. Det är därför en fördel om du är inställd på att i så stor utsträckning som möjligt delta i den undervisning och de informationstillfällen som ges under introduktionsveckan och under de första kursveckorna. Det kommer att hjälpa dig att snabbare komma in i dina studierutiner. Vår erfarenhet av det pedagogiska upplägget med studieortsbaserad distansutbildning visar också att webbtekniken är mer lättanvänd och blir socialt tillgänglig för flertalet, om ett fysiskt möte har föregått exempelvis ett webbseminarium där fördjupande diskussioner hålls via zoom.

Vid programuppropet kommer du att träffa några av dina lärare och då kommer vi att berätta mer om din utbildning och vilka kurser du ska läsa under hösten samt praktiska detaljer som kan vara bra att känna till när man börjar läsa på högskolan. Socionomprogrammet kommer att förbereda dig under 3,5 år för att du ska kunna arbeta som socionom. Det unika med socionomutbildningen är att människan ses som en del i olika sociala system där individen, gruppen och samhället påverkar varandra ömsesidigt. Inom socionomprogrammet strävar vi efter att koppla ihop teori om människan och samhället med praktiska färdigheter och personlig utveckling. Studieuppgifterna bygger på att skapa förståelse för sociala problem och förändringsprocesser i nära anslutning till fältets praktik. Under utbildningen läggs också vikt vid personlig och professionell utveckling genom självreflektion och samverkan med studiekamrater och lärare.

Förberedelser inför programstarten

Om du vill förbereda dig fram till kursstart är det bra att sätta sig in i kursplan och litteraturlista för den första kursen, Socialt arbete och sociala problem, 15 hp. Vid programinformationen kommer det mer information om dels programmet och dels den första kursen. I kurserna använder vi lärplattformen Blackboard, där kommer studiehandledning, instruktioner, kursmaterial och övriga uppgifter att finnas tillgängliga.

Återigen det ska bli roligt att träffa dig och vi ska göra vårt allra bästa för att du ska känna dig varmt välkommen till Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle!

 

Med vänliga hälsningar.

Maria Sjölund
Utbildningsledare i socialt arbete

Inför din första kurs

Inför din första kurs

Här hittar du välkomstbrev för den första kursen som ingår i ditt program. I kursens välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, kursschema med mera. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Kontakta din studentguide om du har frågor

Kontakta din studentguide om du har frågor

Evelina Brantedal är student här på Högskolan i Gävle och finns som ett stöd för dig som är ny student. Evelina kan svara på frågor om exempelvis boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Så tveka inte att ta kontakt!

Evelina svarar på dina frågor vardagar under dagtid under perioden vecka 28-44.

E-post: eve.brantedal@gmail.com
Telefon: 073-033 29 92

Inspark och andra introduktionsaktiviteter

Inspark

Inspark

Gefle Studentkår och studentföreningarna bjuder in till inspark för nya studenter. Insparken startar 21 augusti.

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolan i Gävle erbjuder en rad introduktionsaktiviteter för dig som är ny student.

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare, Maria Sjölund.

E-post:
Telefon:

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag kl. 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon 026-64 88 80, eller e-post itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och digitala skärmar som visar studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2019-07-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)