Student

Problem att anmäla dig till tentamen?

Vissa studenter har upplevt problem med att anmäla sig till tentamen via student.ladok.se. Om du inte kan anmäla dig via ladok och behöver hjälp med tentamensanmälan, mejla namn, personnummer, kurskod och datum för tentamenstillfället till tentamen@hig.se.