Medborgardialog med EU-kommissionär Stylianides

2019-05-10 

Välkommen till en medborgardialog om EU, klimatförändringar, civilskydd, europeisk solidaritet och valet till Europaparlamentet med Christos Stylianides, kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering.

Den globala uppvärmningen har gjort naturkatastrofer både allvarligare och oftare förekommande. I EU och på andra håll i världen leder katastroferna till tusentals dödsfall och omfattande skador på infrastruktur.

Skogsbränderna som förra sommaren drabbade Sverige och bland annat Gävleborgs län var svåra för svenska brandmän att kontrollera. Därför bad Sverige EU om hjälp. Flera medlemsstater antog utmaningen och bidrog med flygplan, helikoptrar och ett stort antal brandmän - en operation som koordinerades av Europeiska kommissionen och kommissionär Stylianides.

Efter bränderna i Sverige och andra katastrofer i EU, enades EU-institutionerna i höstas om att upprätta rescEU som stärker den europeiska civila krishanteringen och skyddar EU-medborgare.

Datum: 17 maj
Tid: kl. 12.30-14:00
Lokal: Högskolan i Gävle, Stora Jadwigasalen, sal 13:111


Per Bill, landshövding i Gävleborg, inleder dialogen som sedan modereras av P4 Gävleborgs Agendachef Jenny Roosqvist.
Välkommen till en diskussion om dessa ämnen, EU: s framtid och andra frågor som du kanske vill fråga kommissionären.

Program:

  • 12:30 – 13:00 Registrering och kaffe med smörgås
  • 13:00 – 14:00 Medborgardialog med Christos Stylianides, EU-kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering

Du behöver anmäla dig till dialogen, https://europa.eu/!tk63mr

Dialogen kommer att hållas på Engelska och livesändas på Europeiska kommissionens Facebook: https://www.facebook.com/EUkommissionen/

Publicerad av: Johanna Esplund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-05-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)