Avslutningsceremonier

2019-05-27 

Har du koll på tiderna för avslutnings­ceremonierna?

Oavsett om du har kvarvarande kompletteringar eller tentor i din utbildning får du delta på avslutningsceremonin. Du ansvarar dock själv för att ansöka om examen efter din utbildning.

Datum och tider för ceremonierna

Informationen om avslutningsceremonierna är uppdelade utifrån Högskolans tre akademier.

Akademin för hälsa och arbetsliv

Sjuksköterskeprogrammet

Datum: Onsdagen den 5 juni
Tid: Kl. 10.00-11.30
Plats: Valhall (41:204)

Personal- och arbetslivsprogrammet, Idrottsvetenskapliga programmet och Folkhälsostrateg för hållbar utveckling

Datum: Onsdagen den 5 juni
Tid: Kl. 13.00-14.30
Plats: Valhall (41:204)

Kandidatprogram i socialt arbete, Kandidatprogram i utredningskriminologi och Masterprogram i socialt arbete

Datum: Onsdagen den 5 juni
Tid: Kl. 15.30-16.30
Plats: Valhall (41:204)

Akademin för utbildning och ekonomi

  • Grundlärarprogrammet
  • Datum: Onsdagen den 29 maj
    Tid: Kl. 15.00-16.15
    Plats: Valhall (41:204)
  • Ämneslärarprogrammet

Datum: Tisdagen den 28 maj
Tid: Kl. 15.00-16.30
Plats: Valhall (41:204)

Ekonomprogrammet, Fastighetsmäklarprogrammet, Företagsekonomiska magisterprogrammet inriktning redovisning

Datum: 4 juni
Tid: Kl. 17.00-18.00
Plats: Valhall (41:204)

Företagsekonomiska magisterprogrammet inriktning affärsutveckling

Datum: 4 juni
Tid: Kl. 16.00-18.00
Plats: Valhall (41:204)

Människa-kultur-religionsprogrammet

Datum: 27 maj
Tid: Kl. 16.30-18.00
Plats: sal 31:322

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-05-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)