Akademiska Hus förbättrar parkeringarna på Högskolan

2019-06-04 

Parkeringssituationen på Kungsbäck ska förbättras. Högskolan växer och efterfrågan på parkeringsplatser ökar stadigt. För att stärka parkeringsmiljön ska fastighetsägaren Akademiska Hus tillsammans med Högskolan förbättra parkeringsytorna på campusområdet. I samband med det kommer en parkeringsavgift att införas. Priset blir reducerat för studenter. Ombyggnationen påbörjas under vecka 24 och beräknas vara klar vecka 37.

Det är sedan länge känt att parkeringssituationen i anslutning till Högskolan är ansträngd. Eftersom parkeringsplatser i närområdet är avgiftsbelagda har trycket på campusområdets parkeringar varit mycket högt. Därtill har Högskolan vuxit och antalet studenter har ökat. För att lösa situationen inledde Akademiska Hus tillsammans med Högskolan i Gävle ett samarbete för att stärka parkeringsmiljön på campusområdet.

– Vi kommer att asfaltera och märka upp parkeringsplatserna samt installera belysning på parkeringsområdena som finns i anslutning till Högskolan. På så sätt skapar vi en god parkeringsmiljö för både personal och studenter, säger Frida Melin, förvaltare på Akademiska Hus.

I samband med upprustningen kommer en parkeringsavgift att införas.

Parkeringssituation på Högskolan i Gävle

Reducerad parkeringsavgift för studenter

För Högskolans studenter erbjuds ett reducerat pris, 5 kronor/timme med maxtaxa på 10 kronor/dag. Avgiften för resterande kommer att vara 5 kronor/timme under hela dagen. Det finns även en möjlighet för studenter att köpa 30 dagars biljett (175 kr/mån).

Vid terminsstart kommer parkeringstillstånd som ger rätt till reducerad taxa att delas ut till studenter. Det är Akademiska Hus som ansvarar för tillstånden i samarbete med Högskolan. Q-Park administrerar avgifterna på uppdrag av Akademiska Hus och hanterar även de frågor som uppstår. Parkeringsautomater kommer att sättas upp där tydlig information om betalsätt, appfunktion samt pris framgår.

Mer information om Q-Parks app.

Kontakt

Frida Melin, Akademiska Hus
018-68 31 36
Frida.melin@akademiskahus.se

Frågor och svar

Var ska vi parkera fram till dess att ombyggnationen är klar?

Under arbetet kommer det att finnas parkeringsplatser att tillgå, följ tillfällig skyltning.

Kommer det att bli fler parkeringsplatser i samband med upprustningen?

Ja, ett fåtal nya platser etableras som tillsammans med bättre markeringar ger bättre förutsättningar att ”parkera rätt”. Det kommer att underlätta vid parkering vilket kommer att ge fler möjlighet att hitta en parkeringsplats.

Vad händer med de onumrerade personalparkeringarna?

Alla onumrerade parkeringsplatser blir allmänna. Befintliga tillstånd blir genom detta ogiltiga och behöver ersättas med ett nytt tillstånd där det framgår att man är personal eller student. På så sätt debiteras den lägre taxan om 5 kr/timmen eller max 10 kr/dag (med undantag för de som löst periodbiljett).

Vem hanterar parkeringstillstånden?

Det är Q-park som hanterar tillstånden.

Parkering nattetid, är det möjligt? Kommer det att vara avgiftsbelagt även då?

Parkeringsförbud nattetid kommer att kvarstå till dess att effekterna av avgiftsbeläggningen har utvärderats av Akademiska Hus och Högskolan. Om eller när det förändras kommer information att gå ut till såväl personal som studenter. Särskilda tidsbegränsade tillstånd för nattparkering för personal som behöver lämna bilen kommer fortsättningsvis att kunna erhållas.

När pågår ombyggnationen?

Ombyggnationen påbörjas under vecka 24, 10-16 juni och den beräknas vara klar någon gång under vecka 37, 9-15 september. Det kommer att finnas alternativa parkeringsmöjligheter under ombyggnationen.

Hur vet automaten att jag har rätt till rabatterat pris?

Automaten kan inte känna av om du har rätt till rabatterat pris. Det är parkeringstillståndet som man har i bilen som stärker den lägre taxan. Vid automaten trycker du i taxa 2 vilket ger den lägre taxan. När sedan Q-Park bevakar parkeringen så ser det om personen har tillstånd i bilen som stärker den lägre taxan.

Kan jag betala för hög avgift av misstag?

Om man i automaten inte trycker i taxa 2 innan betalning eller trycker fram tiden för långt så kan man av misstag betala för hög avgift.

Hur och när får jag parkeringstillståndet?

Du hämtar ut det i samband med terminsstart/introveckan. Efter det kommer det att finnas möjlighethet att hämta ut tillstånd i reception.

Hur visar jag att jag är student?

Genom uppvisandet av giltigt passerkort/annan styrkt studenthandling.

Text och foto: Stina Lilja


Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-06-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)