Studenters rättigheter och skyldigheter

Studenträttigheter kan handla om arbetsmiljö, genomförande av tentamen, examensarbeten och andra delar i din vardag som student. Dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot högskolan och din akademi regleras av högskolelagen och högskoleförordningen och av Högskolans lokala regler.