Högskolans råd och organ

Den här listan visar de råd och organ vid Högskolan i Gävle som för närvarande har studentrepresentanter. Representanterna utses av Gefle Studentkår.

Lista på Högskolans råd och organ

Övergripande organ

Högskolestyrelsen

Utbildnings- och forskningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden

Anställningsnämnden

Disciplinnämnden

Ledningsgruppen

Centrala skyddskommittén

Rådet för hållbar utveckling

Strategigruppen för lika villkor

Kvalitetsutskottet

Samverkansrådet

Arbetsmiljögrupp med studentperspektiv

Servierådet


Akademiråd

Akademin för hälsa och arbetsliv (AHA)

Akademin för utbildning och ekonomi (AUE)

Akademin för teknik och miljö (ATM)


Utbildningsråd

Automationsingenjörsprogrammet (Co-op)

Basår och bastermin

Byggnadsingenjörsprogrammet

Dataingenjörsprogrammet

Ekonomiingenjörsprogrammet

Ekonomprogrammet

Elektronikingenjörsprogrammet

Energisystemingenjörsprogrammet (Co-op)

Fastighetsmäklarprogrammet

Företagsekonomiska magisterprogrammet

Förskollärarprogrammet

Grundskollärarprogrammet

Hälsopedagogiska programmet

Idrottsvetenskapliga programmet

Industriell ekonomi, grundnivå

Industriell ekonomi, avancerad nivå

Industridesign

IT/GIS – Informationstekning med GIS-inriktning

Kandidatprogrammet i utredningskriminologi

Kommunikationsprogrammet

Lantmätar- och samhällsplanerarprogrammet

Maskiningenjörsprogrammet (Co-op)

Magister i logistik och innovationsledning

Magister i besluts-, risk- och policyanalys

Magisterprogram i energisystem

Magisterprogram i geomatik

Masterprogram i arbetshälsovetenskap

Masterprogram i elektronik

Masterprogram i miljöpsykologi

Masterprogram i religionsvetenskap

Masterprogram i socialt arbete

Master Programme in Energy Engineering

Master Programme in Energy System

Människa-kultur-religionsprogrammet

Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op)

Personal- och arbetslivsprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Socionomprogrammet

Study Programme in Social Work — International social work

Ämneslärarprogrammet


Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-10-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)