Sök

Studiestöd och vägledning

Ibland kanske du behöver hjälp att klara studierna och livet som student. Här finns information om det stöd du kan få för att klara studierna på bästa sätt.

Stöd och vägledning

Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning

Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar din studieförmåga har du möjlighet att få tillgång till stödåtgärder för att underlätta dina studier.

Studenthälsan

Studenthälsan

Studenthälsan erbjuder dig som student vid Högskolan i Gävle stöd, hjälp och inspiration i din hälsa och ditt mående. Allt för att du ska må bra under studietiden och för att du ska klara dina studier.

Studievägledning

Studievägledning

Till studievägledarna kan du vända dig om du är osäker på ditt val av utbildning eller om du har allmänna frågor om högskolestudier, studieuppehåll eller studieavbrott.

Rättigheter och skyldigheter

Samordnare för lika villkor

Lika villkor – dina rättigheter att vara dig själv

Högskolan i Gävle har en samordnare för lika villkor. Samordnaren arbetar för att främja lika villkor för alla inom Högskolan och för att förebygga trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Studentombud

Studentombudet

Högskolan kommer inom kort att anställa ett student- och doktorandombud. I avvaktan på att ombudet är på plats kan du kontakta följande personer.

Marie-Louise Holmberg, sammankallande för arbetsmiljögrupp för studenter
E-post: Marie-Louise.Holmberg@hig.se

Kajsa Svaleryd, samordnare lika villkor
E-post: Kajsa.Svaleryd@hig.se

På Gefle studentkår finns även ett huvudstuderandearbetsmiljöombud gällande frågor om din arbetsmiljö.
E-post: arbetsmiljo@geflestudentkar.se

Studenters rättigheter och skyldigheter

Planera och strukturera dina studier

Skrivarverkstad

Skrivarverkstad – kom vidare i ditt skrivande

Skrivarverkstaden hjälper dig att komma vidare i ditt skrivande. Handledarna har kompetens och erfarenhet av att handleda studenter i skrivande och textarbete.

Tips och stöd i dina studier

Tips och stöd i dina studier

Det är mycket som är nytt som ny student och det kan kännas stressigt och överväldigande i början. Det är viktigt att hitta en bra balans i dina studier där det finns plats för både nöjen och återhämtning.

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-01-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)