Studiestöd och vägledning

Ibland kanske du behöver hjälp att klara studierna och livet som student. Här finns information om det stöd du kan få för att klara studierna på bästa sätt.

Stöd och vägledning

Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning

Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar din studieförmåga har du möjlighet att få tillgång till stödåtgärder för att underlätta dina studier.

Studenthälsan

Studenthälsan

Studenthälsan erbjuder dig som student vid Högskolan i Gävle stöd, hjälp och inspiration i din hälsa och ditt mående. Allt för att du ska må bra under studietiden och för att du ska klara dina studier.

Studievägledning

Studievägledning

Till studievägledarna kan du vända dig om du är osäker på ditt val av utbildning eller om du har allmänna frågor om högskolestudier, studieuppehåll eller studieavbrott.

Rättigheter och skyldigheter

Samordnare för lika villkor

Lika villkor – dina rättigheter att vara dig själv

Högskolan i Gävle har en samordnare för lika villkor. Samordnaren arbetar för att främja lika villkor för alla inom Högskolan och för att förebygga trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Studentombud

Studentombudet

Till Studentombudet kan du vända dig för att få råd och tips om vad som står i olika lagar, regler och riktlinjer som rör studierna och studietiden. Studentombudet svarar också på frågor om allt ifrån schema, tentamen och betyg till kränkande behandling, trakasserier och disciplinära ärenden.

Utveckla ditt skrivande och din studieteknik

Skrivarverkstad

Skrivarverkstad – kom vidare i ditt skrivande

Skrivarverkstaden hjälper dig att komma vidare i ditt skrivande. Handledarna har kompetens och erfarenhet av att handleda studenter i skrivande och textarbete.

Studieteknik

Studieteknik – lär dig studera effektivare

Studier på högskolenivå kräver annat än studier på gymnasiet eller komvux. Att utveckla din studieteknik kan därför vara en viktig investering för att klara av studierna.

Kurser, föreläsningar och workshops

Prokrastineringskurs - motverka uppskjutandeproblematik

Prokrastineringskurs - en kurs för dig som vill motverka uppskjutandeproblematik

Om du ofta tänker det där kan jag göra i morgon och det skapar negativa konsekvenser, då kan denna kurs för att motverka uppskjutandeproblematik vara något för dig.

Stresshanteringskurs

Stresshanteringskurs

Kursen i stresshantering riktar sig till dig som har börjat fundera kring vad stressen betyder i ditt liv och hur den påverkar din hälsa negativt.

Våga tala - bli kvitt din talängslan

Våga tala – en kurs för dig som vill bli kvitt din talängslan 

"Våga tala" är en kurs som vänder sig till dig som vill ha hjälp att hantera din oro och ängslan över att tala inför en grupp. Kursen ligger utanför ordinarie kursutbud och ger inga högskolepoäng.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-09-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)