Studera med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna studera på Högskolan i Gävle på samma villkor som andra studenter.

Ansök om pedagogiskt stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om särskilt pedagogiskt stöd. Med begreppet funktionsnedsättning avses en permanent eller långvarig funktionsnedsättning.

Så här söker du pedagogiskt stöd – steg för steg

  1. Ansök digitalt via länken nedan. Bifoga ett intyg som styrker din funktionsnedsättning. Intyget ska vara utfärdat av sakkunnig, exempelvis läkare, psykolog eller logoped. Det går bra ladda upp ett mobilfoto av intyget med telefonen.

  2. Högskolans samordnare kontaktar dig för att boka en tid när ni kan prata om vilka stödåtgärder som är möjliga.

  3. Samordnaren gör därefter en bedömning och fattar ett beslut om särskilt pedagogiskt stöd där stödåtgärderna beskrivs. 

  4. Inför varje kurs kontaktar du kursansvarig lärare och examinator för att visa ditt beslut och samtala om hur aktuell kurs kan anpassas.


Det kan ibland ta tid att ordna det stöd som passar just dig, så var ute i god tid.

Foto Kerstin

Christina Edin

Sofia Lagerberg Alfredsson

Sofia Lagerberg Alfredsson

Kontakt

Christina Edin
Samordnare för pedagogiskt stöd

Sofia Lagerberg Alfredsson
Samordnare för pedagogiskt stöd 

E-post
ps@hig.se

Telefon
026-64 86 41

Telefontid
Tisdagar 09.00–10.00

Drop-in
Onsdagar 10.00–12.00
Anmäl dig i receptionen i Studentcentrum.

 

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-01-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)