Sök

Studera med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna studera på Högskolan i Gävle på lika villkor som andra. Du har då möjlighet att ansöka om riktat pedagogiskt stöd. 

Kontakt via mejl, telefon och zoom
Pedagogiskt stöds verksamhet är tillgänglig för dig som student, men på grund av coronaviruset (covid-19) erbjuder vi endast kontakt via mejl, telefon eller zoom. Du är alltid välkommen att höra av dig!

Talsyntes och rättstavningsprogram
Under rådande omständigheter när all undervisning och examination ska ske på distans vill vi försäkra oss om att du har tillgång till de resursprogram du behöver på din egen dator.

Så här laddar du ner talsyntes och rättstavningsprogram på din egen dator

Ansök om pedagogiskt stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan via Nais ansöka om riktat pedagogiskt stöd. Med begreppet funktionsnedsättning avses en permanent eller långvarig funktionsnedsättning.

Så här söker du – steg för steg

  1. Ansök digitalt via länken nedan. Bifoga en dokumentation som styrker din varaktiga funktionsnedsättning. Dokumentationen ska vara utfärdad av sakkunnig, exempelvis läkare, psykolog eller logoped. Det går bra ladda upp ett mobilfoto av intyget med telefonen.

  2. Högskolans samordnare kontaktar dig för att boka en tid för samtal om möjliga stödåtgärder.

  3. Samordnaren gör därefter en bedömning och fattar ett beslut om riktat pedagogiskt stöd innehållande beslutade och rekommenderade stödåtgärder.

  4. Stödåtgärderna finns tillgängliga för dig i ett intyg som du når via inlogg i Nais.

  5. Inför varje kurs kontaktar du kursansvarig lärare och examinator för att visa ditt intyg och samtala om hur aktuell kurs kan anpassas utifrån aktuella kursmål.


Det kan ibland ta tid att ordna det stöd som passar just dig, så var ute i god tid.

Foto på Christina Edin, samordnare för pedagogiakt stöd

Christina Edin

Sofia Lagerberg Alfredsson

Sofia Lagerberg Alfredsson

Kontakt

Christina Edin
Samordnare för pedagogiskt stöd

Sofia Lagerberg Alfredsson
Samordnare för pedagogiskt stöd 


E-post
ps@hig.se

Telefon
026-64 81 00

Telefontid
Måndagar - torsdagar 09.00 – 10.00Publicerad av: Sofia Lagerberg Alfredsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-11-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)