Exempel på stöd du kan få

Här hittar du exempel på stödåtgärder som du som student med en funktionsnedsättning kan få beviljat.

Alternativ examination

Det finns olika möjligheter att anpassa din examination. Lämpliga anpassningar rekommenderas av samordnaren. Examinator beslutar om detta godkänns på aktuell kurs.

Anteckningshjälp

Om du på grund av en funktionsnedsättning inte själv kan anteckna under föreläsningar och seminarier kan en kurskamrat anlitas som anteckningshjälp.

Inläst litteratur

Om du har svårt att läsa böcker med tryckt text kan du få tillgång till inläst litteratur (talböcker).

Du får låna kurslitteratur utan kostnad från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). För att kunna ladda ner böcker måste du ha ett nedladdningskonto hos MTM. Nedladdningskonto får du genom att komma på ett introduktionssamtal till högskolans biblioteket. När du har ett konto kan du själv ladda ner din kurslitteratur.

Läs- och skrivprogram

Möjligheter finns att ladda ner Stava Rex, Spell Right och Claro Studio i din dator. Kontakta samordnaren för pedagogiskt stöd för mer information.

Datorrum/resursrum

Det finns två resursrum för studenter med funktionsnedsättningar. Ett är i hus 51. Kontakta samordnaren för pedagogiskt stöd för att få tillträde. Det andra rummet ligger i biblioteket. Tag kontakt med bibliotekets personal för mer information.

Rummen har datorer som är utrustade med stödprogram såsom Stava Rex, Spell Right och Claro Studio. En dator är speciellt anpassad för studenter med synnedsättning. Kontakta samordnaren för mer information.

Teckenspråkstolk

Om du använder teckenspråkstolk är det viktigt att du i god tid anmäler det till samordnaren för pedagogiskt stöd. 

Övriga anpassningar och stödåtgärder

Du är alltid välkommen att kontakta samordnaren för pedagogiskt stöd för att diskutera andra lösningar. Det kan ta tid att ordna den lösning som passar just dig, så var ute i god tid.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-05-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)