Bra att veta om din anmälan till Högskolan i Gävle

Har du gjort en anmälan till en utbildning på Högskolan i Gävle och har funderingar kring din anmälan? Här hittar du svaret på några vanliga frågor.

Om du behöver komplettera din anmälan

Handlingar och meriter som inkommer efter sista kompletteringsdag räknas som sena kompletteringar. Om det finns lediga platser efter urval kan sena kompletteringar medräknas.

Kompletteringar
Laddas upp på Antagning.se eller skickas till:
Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Meriterna granskas och registreras i den datumordning som de kom in till Antagningen. När anmälan är färdigbehandlad kommer du att få ett meddelande per e-post eller vanlig post. Där uppmanas du att kontrollera dina uppgifter noggrant.

När dina meriter eller kompletteringar har registrerats visas de på "Mina sidor" (Antagning.se).

Vanliga frågor om anmälan

Antagning.se hittar du aktuell information om hur antagning går till, mer information om behörighet och urval samt svaret på de vanligaste frågorna om anmälan.

Varför har jag blivit obehörig?

Om det i ditt kontrollbesked eller under "Mina sidor" på antagning.se står att du är obehörig till en eller flera utbildningar du sökt, kan det bero på något av följande:

  • Din anmälan är inte färdigbehandlad.
  • Utbildningen har särskilda förkunskapskrav som systemet inte kan bedöma. I de fallen granskar en handläggare manuellt din anmälan, för att se om du uppfyller förkunskapskraven för den utbildning du har sökt.
  • Du har vid tidigare tillfälle fått undantag från behörighetskrav beviljade för en utbildning du sökt. Att undantag medges innebär att du befrias från ett eller flera behörighetsvillkor för en specifik utbildning vid ett specifikt tillfälle, och att du inte lämnat in någon ny ansökan om undantag för den utbildning du sökt inför denna termin.

Varför står det att min anmälan inte går till urval?

Om det i ditt kontrollbesked eller under "Mina sidor" på antagning.se står att ditt sökalternativ inte går till urval kan det bero på något av följande:

  • Du har tidigare varit registrerad på den kurs du söker och kan därför inte söka den igen. Du kan då kontakta den akademi som äger kursen för att eventuellt bli omregistrerad på kursen. Detta kan enbart ske om kursen har lediga platser.
  • Vid granskning av meriter har det framkommit att du saknar specifikt behörighetskrav.
  • Du kan som programstudent ha sökt kurser som inte ingår i din inriktning.

ÖS 999

Står det ÖS 999 som meritvärde i ditt antagningsbesked betyder det att du är behörig, men saknar meriter som ger dig ett meritvärde* i någon av de andra urvalsgrupperna. Du placeras därför i urvalsgruppen övriga sökande (ÖS).

Det här gäller t ex sökande som inte har ett slut- eller avgångsbetyg från gymnasiet registrerat på "Mina sidor" på Studera.nu men ändå är behöriga t ex genom tidigare akademiska studier.

Samtliga sökande i urvalsgruppen ÖS får meritvärdet ÖS 999. Sökande i ÖS rangordnas efter lottning, och får en studieplats om det finns platser kvar sedan alla behöriga sökande som har ett registrerat gymnasie-, vux- eller folkhögskolebetyg eller högskoleprovsresultat och inkommit med sin anmälan senast sista ansökningsdag, tilldelats en plats.

Aktuell information om urvalsregler och hur du kan skaffa dig ett meritvärde finns under "Platsfördelning och urval" på Antagning.se

*) Om du har de förkunskaper som krävs (är behörig) kommer dina meriter att värderas inför inför själva antagningsförfarandet (urvalet). Det betyder att ett medelvärde räknas ut med ditt gymnasie-, vux- eller folkhögskolebetyg som grund. Meritvärdet kan också vara ditt resultat från högskoleprovet eller dina tidigare akademiska poäng. Med meritvärdet konkurrerar du sedan om utbildningsplatserna i urvalet.

Vad betyder EB?

Står det EB på ett anmälningsalternativ i ditt kontroll- eller antagningsbesked så är din anmälan inte behandlad. Det kan bero på att du inkommit med en sen anmälan efter sista anmälningsdag. Sena anmälningar behandlas till urval 2.

Kan jag bli antagen om jag är reserv?

Det beror på vilken utbildning du har sökt och vilken reservplats du har.

Det går inte att svara på om en reservplacering efter det första urvalet kan leda till att du blir antagen i det andra urvalet. Det går inte heller att svara på ifall du kan bli antagen om du är reservplacerad efter det andra urvalet.

Jag har glömt att tacka ja till mitt antagning. Vad gör jag?

Har du glömt att tacka ja till din antagning senast sista svarsdag så kommer din anmälan att bli struken. Du har därmed förlorat din plats på din antagning. Har du varit behörig till ditt sökalternativ så kan du gå in och göra en återanmälan via Antagning.se och Mina sidor. Följ instruktioner på Antagning.se och Anmäl dig igen.

Contact Center vid frågor

Contact Center besvarar allmänna frågor kring anmälan, antagning eller behörighet.

Contact center
Telefon: 0771-550 720
Telefontid: vardagar 09.00-16.00
Kontakt antagning.se

Om du har frågor om din anmälan kanske du även hittar svar bland Vanliga frågor på antagning.se.

Antagningsenheten vid Högskolan i Gävle

Antagningsenheten svarar på specifika frågor om just din anmälan till Högskolan i Gävle. Har du blivit obehörig till någon av våra utbildningar, läs "Varför har jag blivit obehörig?".  

Telefon: 026-648636
Telefontid: måndag 13:00-15:00, tisdag och fredag 09:00-10:00

E-post: studentcentrum@hig.se