Behörighet för att studera på Högskolan

För att få studera på högskola eller universitet måste du har vissa förkunskaper – du måste vara behörig. Förkunskaperna och behörigheten ligger som grund för att du ska klara av att fullfölja dina studier.

Behörighet för studier på grundnivå

För att få börja en utbildning på grundnivå måste du ha grundläggande behörighet. Ibland behöver du även särskild behörighet.

Grundläggande behörighet får du genom ett slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Särskild behörighet kan innebära att du måste ha läst och fått godkänt i vissa ämnen på gymnasiet.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att börja ett program på avancerad nivå måste du har en examen från grundnivå om minst 180 högskolepoäng. För att läsa kurser på avancerad nivå behöver du inte ha en examen, men du måste ha läst en utbildning på grundnivå.

Information om utbildningsnivåerna

På Universitetskanslersämbetets webbsida kan du få mer information om de olika utbildningsnivåerna.

Publicerad av: Joelin Quigley Berg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-06-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)