Grundnivå

Det finns två typer av behörigheter, grundläggande behörighet och särskild behörighet. Dessa förkunskaper kan vara helt nödvändiga för att du ska kunna följa undervisningen på en viss utbildning.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet krävs alltid för alla högskoleutbildningar. Särskild behörighet krävs till många utbildningar och behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar.

Att du är behörig betyder inte att du automatisk blir antagen till den utbildning som du har anmält dig till. Om det är flera sökande än platser på en utbildning så måste du konkurrera med ditt meritvärde i de två urval som sker. Du kan läsa mer om behörighet, meritvärdering och urval på antagning.se.

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs ofta mer förkunskaper än enbart grundläggande behörighet. Dessa är nödvändiga för att du ska kunna fullfölja din utbildning. Detta kallas särskild behörighet. Vilken särskild behörighet som krävs varierar från utbildning till utbildning men vanligast är krav på vissa gymnasiekurser, med lägst betyg 3 eller Godkänd. Ibland kan arbetslivserfarenhet eller en viss legitimation krävas. Kraven framgår i behörighetskraven för respektive utbildning.

Särskild behörighet (antagning.se)

Behörig på andra sätt

Om du vill läsa en utbildning men saknar formell behörighet finns andra sätt du kan bli behörig på. Du kan uppnå grundläggande behörighet genom en modell baserat på gymnasiekurser och arbetslivserfarenhet eller du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad om du anser att du har förvärvat de nödvändiga förkunskaperna på annat sätt. Behörighet genom gymnasiekurser och arbetslivserfarenhet eller via reell kompetens garanterar dig inte en utbildningsplats men det ger dig en möjlighet att delta i urvalet.

Så här kan du bli behörig på andra sätt

Individuell prövning

Enligt högskoleförordningen (7 kap. 16 §, 27 §) får en högskola i enstaka fall göra avsteg från de urvalsgrunder som är föreskrivna för utbildningar på olika nivåer. Detta får bara ske om en sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de övriga urvalsgrunder som finns och om den sökande genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen. Vid Högskolan i Gävle gäller för individuell prövning att den sökande ska själv ska ansöka om individuell prövning. Förutom anmälan på antagning.se ska en skriftlig ansökan om individuell prövning vara Högskolan i Gävle tillhanda senast sista anmälningsdag. Ansökan skickas till följande adress:

Högskolan i Gävle
Antagningen
801 76 Gävle

Märk kuvertet "Individuell prövning".

Skriftlig motivering och intyg

Till ansökan ska bifogas en skriftlig motivering, intyg och annat som styrker art och grad av dessa skäl. Beslut meddelas via antagningsbesked. Prövningen görs först efter urval 1. För att individuell prövning ska ske krävs att:

  • ansökan har inkommit i tid
  • Högskolan i Gävle är sökt i första hand
  • kraven för sökt utbildning är uppfyllda
  • de möjligheter som står till buds för att förbättra konkurrenssituationen (t ex gjort  högskoleprovet) är uttömda
  • meritvärdet på betyg och/eller högskoleprov inte väsentligen skiljer sig från det som krävs för ordinarie antagning

Överklaga beslut om behörighet

Beslut om behörighet och undantag från behörighetskraven kan överklagas. Du kan läsa mer om att överklaga på antagning.se.

Överklaga beslut om behörighet (antagning.se).

Publicerad av: Jeanette Andersson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-04-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)