Kurser

Fristående kurser

Att läsa fristående kurser i stället för ett program innebär valfrihet. Du kan själv kombinera ämnen efter intresse och profilera din egen utbildning som leder till en examen. En annan fördel med att läsa kurser jämfört med ett program är att du kan känna dig för innan du bestämmer vilket ämne du vill ha som huvudområde i din examen.

Du kan läsa i den ordning du vill och kan variera din studietakt, det vill säga läsa på helfart, halvfart, kvartsfart eller på distans.

Studieformen är både schemabunden tid på Högskolans campus med föreläsningar och självstudier.

Oftast inleds och avslutas kurserna med obligatoriska seminarieträffar.
För att läsa kurser vid Högskolan krävs alltid grundläggande behörighet.

Sommarkurser

Att kombinera sommaren med studier har blivit allt mer populärt under senare år. Därför erbjuder Högskolan i Gävle ett urval av kurser som du kan läsa under sommaren.

Kursplaner

I kursplanen hittar du en beskrivning av kursens mål, huvudsakliga innehåll och information om hur undervisningen och examinationen går till. Du kan också se hur många poäng kursen är på och vilken kurslitteratur som används.

Rekommenderad studiegång

En rekommenderad studiegång innebär att man bygger upp sina studier kring ett huvudområde, som man sedan kompletterar med kurser i ett antal andra ämnen. Syftet är att kurserna tillsammans ska bilda en helhet.

Den stora skillnaden mellan ett utbildningsprogram och en rekommenderad studiegång med fristående kurser är att det inte finns någon på förhand fastställd utbildningsplan för en rekommenderad studiegång. Du kan alltså till stor del själv välja vilka kurser du läser och i vilken ordning.

Publicerad av: Anna Jernberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-08-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)