Hållbarhetsmärkta kurser

Våra kurser är klassificerade utifrån inslag av hållbar utveckling. I kurserna i listan nedan diskuteras frågor om hållbar utveckling relaterat till kursinnehållet.

Vår definition av hållbar utveckling innebär en helhetssyn på hur de olika delarna av hållbarhet ska samverka inom jordens gränser. Brundtland­kommissionens (1987) definition av hållbar utveckling är grunden till detta.

Energiteknik

Miljövetenskap

Religionsvetenskap

Utbildning