Sök

VA-teknik 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. redogöra för olika typer av råvatten och dricksvattenframställning, samt distribution av dricksvatten
2. diskutera utmaningar för dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden
3. redogöra för olika typer av avloppsvatten, avloppssystem och avloppsvattenrening, samt ledningssystem
4. diskutera problematiken kring olika typer av avloppsvattenrening
5. diskutera miljöfrågor kopplade till dricksvattenframställning och avloppshantering
6. beskriva utformningen av VA-installationer i byggnader

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Introduktion till miljöteknik 15 hp, eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)