Sök

Tillverkningsmetoder 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. beskriva tillverkningsmetoder och maskinutrustning inom mekanisk verkstadsindustri
2. redogöra för tillverkningsmetodernas fysiska egenskaper
3. redogöra för tillverkningsmetodernas ekonomiska egenskaper och hur dessa påverkar tillverkningskostnaden för en produkt vid olika tillverkningsvolymer
4. beräkna krafter, energi och effekt vid plastiska och klippande metoder
5. beräkna krafter, effekt och avverkningshastighet vid spånskärande metoder
6. redogöra för metoder för geometrikontroll inom mekanisk verkstadsindustri
7. välja lämpliga mätverktyg för att kontrollera givna mått på tillverkade detaljer
8. välja tillverkningsmetoder och operationsföljd för en given produkt så att kvalitetskraven uppnås till låg kostnad.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Maskinteknik grundkurs 7,5 hp och Ritteknik med CAD 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2021
Normal
202145 - 202202
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-16209
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2022
Normal
202245 - 202302
Ej öppen *
Studietid: Dagtid
Antal platser: 25
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-16203
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)