Sök

Naturvetenskap och teknik för lärare i åk 1-3, 15 hp (1-15 hp). Ingår i lärarlyftet II 15 hp

Om kursen

Under kursen behandlas naturvetenskap och teknik utifrån elevnära exempel hämtade från vardag och samhälle. Naturvetenskapens och teknikens karaktär problematiseras. Det naturvetenskapliga och tekniska innehållet relateras till olika didaktiska angreppssätt och arbetssätt, till exempel utifrån ett språkligt fokus, samt det innehåll som beskrivs i Lgr11. I kursen ingår att urskilja och granska naturvetenskap och teknik i omvärlden. Kollegialt lärande som en metod för att utveckla sin undervisning kommer att behandlas med Learning study som exempel och i samband därmed exempel på planeringsverktyg som passar för lärare 1-3. Dessutom ingår att, med ämnesdidaktisk forskning som utgångspunkt, planera, genomföra och utvärdera egen undervisning i naturvetenskap och teknik. Detta projekt ska redovisas skriftligt och muntligt. Olika typer av bedömning, med särskilt fokus på formativ bedömning och reflektion över den egna undervisningen ingår som viktig del. I kursen behandlas även olika uttrycksformer för att kommunicera naturvetenskap och teknik.

Denna kurs är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som uppfyller förkunskapskraven för deltagande i lärarfortbildningen enligt förordning (2007:222) och
förordning (2007:223) och som har ett godkännande från sin skolhuvudman.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Behörig är den som har lärarexamen och undervisar i NO och teknik i åk 1-3 utan att vara ämnesbehörig.

Urval

Särskilt urval

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2021
Distans
202135 - 202222
INSTÄLLD
Studietid: Dagtid
Antal platser: 32
Studieort: Gävle
5 träffar
Anmälningskod: HIG-18134
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)