Sök

Omvårdnad- Självständigt examensarbete avancerad nivå 15 hp

Om kursen

Kursens syfte är att du genom eget examensarbete skall tillämpa forskningsmetoder samt tillägna dig fördjupade kunskaper inom omvårdnad. Kursen omfattar planering, genomförande, författande, framläggande och försvar av ett självständigt arbete samt opponentskap av annan studerandes arbete.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap samt 15 hp i forskningsmetodik i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap på avancerad nivå

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2022
Normal
202203 - 202222
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-24339
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)