Fjärranalys 7.5 hp

Om kursen

Kursen behandlar olika aspekter av fjärranalysområdet. Ämnen som behandlas är: satelliter och satellitsensorer, spatiala och spektrala egenskaper hos flyg- och satellitbilder samt olika tillämpningar där dessa används; rektifiering och bildförbättring (inkl. PCA, tasseled cap, fourier transformation); digital bildanalys, markklassning och utvärderingsmetoder av klassning.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Fjärranalys och GIS-analys i land management, 7,5 hp, eller en kandidat/högskoleingenjörsexamen i geomatikrelaterat område, eller motsvarande (t.ex. relevanta kurser i fotogrammetri och GIS).

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)