Arbetsledning inom vård och omsorg 15 hp

Om kursen

Delkurs 1 syftar till att ge grundläggande kunskaper om organisations- och ledarskapsteorier samt ledning och utveckling av arbetsgrupper inom vård och omsorg. Delkurs 2 syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter om kommunikationens betydelse för ledning av verksamhet inom vård och omsorg.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Högskoleexamen inom relevant område.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2020
Distans
202036 - 202122
INSTÄLLD
Studietid: Dagtid
Antal platser: 60
Studieort: Gävle
0 träffar
Anmälningskod: HIG-15136
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart
Anmärkning: Studieuppgifter enskilt och i grupp samt arbete med fall utifrån studentens egna erfarenheter är betydelsefulla arbetsformer. Övnings- och tillämpningsuppgifter förekommer också. Föreläsningar och seminarier sker via webbkonferens till din dator, förutsatt att du har lämplig utrustning(webbkamera). Utbildningen bedrivs bl.a via utbildningsplattformen Blackboard.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)