Design

– ger utrymme för skapande och kreativitet

Du vill utveckla produkter, tjänster och miljöer för framtiden. Med material baserade på skogsråvara, hållbarhet och uthållighet ger utbildningen i industridesign breda möjligheter till en attraktiv arbetsmarknad.

Utbildning