Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp 60 hp

Utbildningen vänder sig till dig som har en sjuksköterskeexamen från ett land utanför EU/EES och Schweiz och som vill kunna arbeta som sjuksköterska i Sverige. Efter det att du slutfört utbildningen med godkända betyg kan du ansöka om svensk legitimation som sjuksköterska hos Socialstyrelsen.

Om utbildningen

Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier, vilket innebär 60 högskolepoäng. Programmet innehåller teoretiska studier som bygger vidare på dina tidigare kunskaper. Utbildningen sker inom huvudområdet omvårdnad och består av åtta kurser med olika inriktningar. Du kommer bland annat studera sjuksköterskans arbetsområde inom svensk hälso- och sjukvård, vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom, farmakologi och läkemedelsberäkning samt lärande och ledarskap. Därtill kommer den verksamhetsförlagda utbildningen där du ska utveckla din yrkesroll, ditt professionella förhållningssätt samt omsätta de kunskaper du fått i de teoretiska studierna i praktiken. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs inom primärvård, psykiatrisk vård, kommunal vård och omsorg samt inom någon av specialiteterna medicin, kirurgi eller geriatrik.

Efter utbildningen

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom många olika verksamheter med skiftande arbetsuppgifter och med människor i olika åldrar. Grunden i den legitimerade sjuksköterskans arbete är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.

Examen

  • Ingen examen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

- Avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz - Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor - Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Särskilt urval

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Våren 2021
Normal
2021 - 2022
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-29321
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-07-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)