Miljöingenjör (Co-op) 180 hp

Skapa framtidens hållbara teknik! Ny teknik och nya lösningar är ett måste för att vi ska klara av att skapa hållbara städer och samhällen. Du kan vara med och utveckla den teknik vi
behöver, till exempel inom vattenrening och återvinning.

Avgörande kunskaper för en hållbar utveckling

I högskoleingenjörsprogrammet ”Miljöingenjör (Co-op), 180 hp” får du kunskaper som är direkt avgörande för samhällets strävan efter en hållbar utveckling. Du studerar bland annat vatten- och avloppsteknik, avfallshantering, GIS- och miljöbedömningsverktyg. Huvudområdet är miljöteknik men programmet innehåller­ även kurser inom matematik, kemi, biologi, energisystem, samhällsplanering och företagsekonomi. Inom utbildningen genomförs flera större projektarbeten i nära samverkan med företag och organisationer.

Var med och bidra till att nå de globala målen

Under utbildningen lär du dig att utveckla lösningar för flera av de globala målen, framför allt målen om Rent vatten och sanitet, Hållbar energi för alla och Hållbar konsumtion och produktion.

Rent vatten och sanitet.

Hållbar energi för alla.

Konsumtion och produktion.

Spännande karriärvägar

Miljöingenjör är en utbildning som ligger helt rätt i tiden. Med ett pågående generationsskifte i t ex vatten- och avloppsbranschen är nyutbildade miljöingenjörer hett eftertraktade på arbetsmarknaden. En utbildning inom miljö och vatten lägger också grunden för ett spännande arbete inom det privata näringslivet. Efterfrågan på exempelvis VA-projektörer i hela landet kommer att öka kraftigt de kommande fem till tio åren.

Branschens framtida kompetensbehov

Utbildningen är framtagen efter branschens beskrivning av framtida kompetensbehov. Efter utbildningen kan du arbeta med exempelvis vattenrening, avfallshantering, miljöbedömning eller som miljökonsult både inom den kommunala och privata sektorn. Framtida arbetsgivare kan vara på ett kommunalt VA- och renhållningsbolag, inom ­industrin eller på konsultföretag.

Utbildningen ger behörighet till fortsatta studier på magister-/masterutbildning på Högskolan i Gävle och flera andra lärösäten inom Sverige.

Välj Co-op och kom närmare verkligheten

För att bli extra attraktiv på arbetsmarknaden kan du läsa utbildningen som en Co-op-utbildning. Du får då arbetslivserfarenhet genom att kombinera studier med arbete under betalda arbetsperioder på ett företag. Närmare verkligheten än så kommer du inte på en högskola!

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D

Urval
Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Under rådande pandemi behöver vi minska antalet fysiska sammankomster. Det innebär att webbkamera kan komma att krävas oavsett vilken utbildning som läses. Det är examinator som avgör om tentamen ska ges med Zoom-övervakning. Du kommer att få information från din lärare om hur just din tentamen ska ges.
Läs mer om tentamen via Zoom under pandemin

Distansundervisning - Bra att veta

Programmet erbjuds både som campus- och distansutbildning med samma kursutbud. Undervisningen på distansprogrammet sker huvudsakligen via internet och du kan interagera med både kurskamrater och lärare via digitala plattformar. Distansprogrammet innehåller 2-3 obligatoriska sammankomster per termin i Gävle och vid dessa tillfällen kan undervisningsmoment som laboration, fältarbete och workshop ingå.


Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2021
Normal
2021 - 2024
INSTÄLLD
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19122
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2021
Distans
2021 - 2024
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19109
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)