Sök

Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp

Tycker du om att arbeta med människor och är intresserad av ämnen som psykologi, sociologi, företagsekonomi och juridik? Personal- och arbetslivs­programmet ger dig en bred samhällsvetenskaplig utbildning samt ett yrke som personalvetare.

Om utbildningen

PA-programmet är en treårig samhällsvetenskaplig utbildning som leder till en filosofie kandidatexamen med psykologi som huvudområde samt förbereder dig för arbete som personalvetare. Programmet ger dig en bred kompetens i samhällsvetenskap samt en fördjupad kompetens inom området psykologi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor.

PA-programmet har nyligen reviderats och med en ny utbildningsplan gäller fr.o.m. HT-21.

Utbildningen består av sex temaområden där varje tema om­fattar cirka 30 högskolepoäng. Dessa huvud­teman avspeglar på olika sätt områdena individ, organisation och arbetsliv:

Tema 1. Psykologiska grunder
Tema 2. Juridik och företagsekonomi med arbetslivsprofil
Tema 3. Psykologiska metoder och arbetsliv
Tema 4. Hållbart arbetsliv
Tema 5. Personalvetenskapliga tillämpningsområden
Tema 6. Vetenskapligt arbete

Tema 1 introducerar dig till utbildningen och yrkesområdet, ger dig grundläggande kunskaper om psykologiska teorier samt behandlar individen med koppling till personal- och arbetslivsfrågor.
Tema 2 och 5 ger dig en grundläggande kunskap i arbetsrätt och företags- och personalekonomi och under tema 5 ges även kursen HR-arbete på strategisk och operativ nivå. Under tema 3 ingår kurserna Psykologiska forskningsmetoder och Personlighet och arbetspsykologisk testning. Temat Hållbart arbetsliv behandlar sociologi, ledarskap och kommunikation samt arbetsmiljö och hälsa. Under tema 6 ges metodkunskaper och möjlighet till fördjupade och tillämpade studier av personalarbetets innehåll. Temat avslutas med ett vetenskapligt examensarbete inom det personal- och arbetsvetenskapliga området.

PA-programmet startar en gång per år, under höstterminen.

PA-programmet har nyligen reviderats och en ny utbildningsplan gäller fr.o.m. HT-21.

Efter utbildningen

Behovet av utbildad personal som ansvarar för personalfrågor inom offentlig och privat verksamhet ökar. Som personalvetare kan du bl.a. arbeta med rekrytering, personalplanering, löne- och förhandlingsfrågor, arbetsmiljö och information, personalutbildning och personal- och organisationsutveckling på en chefs- eller mellanchefsnivå.

Examen

  • Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2022
Normal
2022 - 2025
Ej öppen *
Antal platser: 54
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19806
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)