Estetiska lärprocesser för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 15 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion i gestaltande kunskapsprocesser och teorier om estetiska lärprocesser, och belyser och diskuterar ledarskap och gruppdynamik inom estetisk verksamhet.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskaplig kärna 45 hp samt svenska 30 hp, matematik 30 hp, engelska 15 hp och SO 15 hp.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)