Funktionell programmering och diskret matematik 7.5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att delge studenten centrala begrepp inom diskret matematik, vilka är speciellt användbara som verktyg inom datavetenskaperna och till att befästa kunskaperna i samband med att studenten introduceras i det funktionella programmeringsparadigmet.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Objektorienterad design och programmering 7,5 hp och Linjär algebra 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2022
Normal
202213 - 202222
Studietid: Dagtid
Antal platser: 40
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-28407
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)