Examensarbete för grundlärare F-3: Engelska med didaktisk inriktning 30 hp 30 hp

Om kursen

se kursplan

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Ämnesstudier mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 135 hp. Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp. Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)