Värmeöverföring 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. redogöra för de teoretiska samband som förekommer i värmeöverföring
2. använda förenklade lösningsmetoder som förekommer i värmeöverföring
3. redogöra för hur de teoretiska sambanden relaterar till strömnings- och temperaturfördelning i grundläggande och tillämpade fall
4. använda numeriska lösningsmetoder som förekommer i värmeledning.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Matematik för Ingenjörer 15 hp, Grundläggande termodynamik 7,5 hp, Grundläggande strömningslära 7,5 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2022
Normal
202203 - 202212
Studietid: Dagtid
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-26713
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)