Sök

Externredovisning B 7.5 hp

Om kursen

Kursen behandlar olika typer av metoder som genererar kvantitativ information och som kan utgöra beslutsunderlag. Centralt är att diskutera betydelsen av balansräkningens aktivsida för maximering av företagets värde. Här lyfts investeringsbeslutens betydelse fram och sambandet mellan risk och avkastningskrav belyses. Även nödvändigheten av att hålla rörelsekapitalet på en rimlig nivå behandlas. Under kursens gång diskuteras även finansiella nyckeltal såsom likviditet, soliditet, lönsamhet och effektivitet.

För mer information se www.hig.se

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Externredovisning A (7,5 hp)

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2021
Distans
202135 - 202144
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-11164
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2021
Normal
202135 - 202144
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-11163
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Våren 2022
Distans
202203 - 202212
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-21163
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)