Sök

Externredovisning C 7.5 hp

Om kursen

Kursen behandlar värderingsproblem inom extern redovisning utifrån såväl ett teoretiskt som ett tillämpat perspektiv. Lagstiftning, råd, anvisningar och rekommendationer relateras dels till konkreta tillämpningssituationer och dels till en referensram av mer generella regler. Kursen ger en fördjupad förståelse för och tolkning av finansiell information genom finansiell analys. Koncernredovisning och miljö- och hållbarhetsredovisning ingår också i kursen.

För mer information se www.hig.se

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Externredovisning B och Redovisningsteori C.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2021
Normal
202145 - 202202
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-11178
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2021
Distans
202145 - 202202
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-11179
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Våren 2022
Normal
202213 - 202222
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-21170
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Våren 2022
Distans
202213 - 202222
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-21171
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2022
Normal
202245 - 202302
Ej öppen *
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-11114
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2022
Distans
202245 - 202302
Ej öppen *
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-11115
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)