Sök

Introduktion till industriell ekonomi på avancerad nivå 3 hp

Om kursen

Efter avslutat kurs ska studenten kunna
1. presentera en översikt över ämnesområdet industriell ekonomi, och exemplifiera olika forskningsområden och aktuella frågeställningar
2. söka relevant vetenskaplig litteratur inom flera delområden och skriva en litteraturöversikt, samt formulera relevanta forskningsfrågor
3. presentera en översikt av vetenskapliga metoder som används inom industriell ekonomi

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Engelska 6 Kandidatexamen 180 hp i industriell ekonomi eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)