Sök

Industriell projektledning 6 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. identifiera och diskutera aktuella industriella projektledningsprinciper och karaktäristik
2. jämföra projektmetoder och tekniker för systematisk analys av industriell projektledning i fallföretag

Färdigheter och förmågor
3. självständigt tillämpa och kritiskt analysera tid- och resursplaneringsverktyg för systematisk projektdiagnostik i industriella företag

Värderingsförmåga och angreppssätt
4. självständigt kritiskt analysera och diskutera komplexiteten i aktuell projektledningsforskning.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom industriell ekonomi eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Normal
202303 - 202312
Ej öppen *
Studietid: Dagtid
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-27401
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)