Sök

Simuleringsteknik för logistiksystem 6 hp

Om kursen

Målen för kursen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om simuleringsteknik för logistiksystem. Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. använda teori för att formulera och analysera ett logistiksystem

Kompetens och färdigheter
2. tillämpa en simulering programpaket / språk för att simulera och analysera ett system
3. presentera resultaten av en simulering och ger lösningen på ett definierat problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. verifiera och validera simuleringsmodeller och lösningar för definierade problemet
5. kritiskt bedöma konsekvenserna av att använda simuleringstekniker.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Engelska 6 Kandidatexamen inom Industriell ekonomi eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2022
Normal
202245 - 202302
Studietid: Dagtid
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-17405
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)