Sök

Examensarbete för teknologie magisterexamen inom Industriell ekonomi 15 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. självständigt planera, genomföra och presentera ett examensarbete inom Industriell ekonomi
2. tillämpa ett vetenskapligt angreppssätt som visas genom val och användning av metoder och kritisk värdering av dessa val
3. reflektera över etiska och samhälleliga aspekter på det valda området för examensarbetet
4. använda och reflektera över vetenskapliga teorier och litteratur inom Industriell ekonomi. Detta inkluderar litteraturanalys och definiering av relevant begrepp
5. specificera hur resultaten i projektet bidrar till nuvarande vetenskaplig kunskap inom området
6. skriva en uppsats och visa skicklighet i både muntlig och skriftlig kommunikation.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Godkända kurser om minst 30 hp på avancerad nivå inom magisterprogram för Industriell ekonomi. Kurserna ska vara relevanta för projektarbetet och inkludera vetenskaplig metod.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)